Concursul național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 15-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român și Uniunea Arhitecților din România organizează concursul pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 15-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură -la Biennale di Venezia,concurs public de creație deschis participării autorilor individuali sau reuniți în colective ori organizații ne-guvernamentale de profil.

În anul 2016, proiectul care va reprezenta România la cea de-a 15-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia la secțiunea Participări Naționale, se va realiza în două spații expoziționale: Pavilionul României din Giardini della Biennale și Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Ediția din 2016 a Bienalei se va desfășura în perioada 28 mai – 27 noiembrie 2016, cu previzionare pentru specialiști și presă în zilele de 26 și 27 mai 2016.

În vederea îndeplinirii scopului concursului vor fi constituite un Juriu și o Comisie de soluționare a contestațiilor. Componența acestora, precum și regulamentele de organizare și funcționare vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii și vor fi comunicate până la data de 1 decembrie 2015.

Pentru a participa la concurs, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conțină documentația obligatorie prevăzută în Regulamentul de organizare a concursului, afișat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii: www.cultura.ro, Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), Institutului Cultural Român (www.icr.ro) și Uniunii Arhitecților din România (www.uniuneaarhitecților.ro). Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajați ai instituțiilor organizatoare, membrii juriului și cei ai comisiei de soluționare a contestațiilor sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea, inclusiv. Membrii juriului și ai comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs.

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Uniunii Arhitecților din România din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București, până la data de 20 ianuarie 2016, ora 17.00. Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori și cele care vor ajunge la U.A.R. la o dată ulterioară datei menționate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Relații suplimentare la:

secretariat@uarconcursuri.org

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc