Concurs national pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 13-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia. Regulament de organizare

I. Dispozitii generale

1. Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Roman si Uniunea Arhitectilor din Romania lanseaza concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta Romania la cea de-a 13-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia, denumit in continuare Concursul.

2. In anul 2012, proiectele care vor reprezenta Romania la cea de-a 13-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia, denumita in continuare Bienala, la sectiunea Participari Nationale, se vor realiza in doua spatii expozitionale: Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale si Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia.

3. Comisarul participarii Romaniei la Bienala este doamna Monica Morariu din partea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, iar vicecomisari sunt domnii: Alexandru Damian, din partea Ministerului Afacerilor Externe si a Institutului Cultural Roman, si Bogdan Tofan, din partea Uniunii Arhitectilor din Romania.

4. Scopul fundamental care genereaza si guverneaza organizarea Concursului il reprezinta asigurarea, prin confruntare profesionala, a unei inalte calitati a participarii Romaniei la cea de-a 13-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia, denumita in continuare Bienala.

5. In vederea indeplinirii scopului Concursului vor fi constituite o Comisie de selectie si o Comisie de solutionare a contestatiilor. Componenta Comisiilor, precum si regulamentele de organizare si functionare ale acestora vor fi stabilite prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.

6. Datele de desfasurare a Bienalei sunt:

II. Tema

Tema Bienalei - Common Ground - lansata de curatorul acestei editii, dl. David Chipperfield, pune accent pe lucrurile care sunt comune tuturor arhitectilor, de la conditiile in care este practicata arhitectura, la influentele, istoriile si afinitatile care le contextualizeaza profesia. Common Ground se refera, de asemenea, la suprafetele dintre cladiri, la spatiul urban si la contributia pe care o poate aduce arhitectura in a defini terenul comun al orasului, interogand in profunzime semnificatia spatiilor create de arhitectura: spatiul politic, social si public din care arhitectura face parte. Conceptul curatorial incurajeaza folosirea oricarui mijloc posibil pentru a vorbi despre fundamentele profesiei, subliniind importanta viitorului acestei arte, din punctul de vedere al relatiei dintre marii arhitecti si generatiile tinere care se raporteaza la acestia.

III. Conditiile de participare la Concurs

1. Concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta Romania la Bienala, este un concurs public de creatie, deschis participarii autorilor individuali sau reuniti in grupuri ori organizatii neguvernamentale de profil.

2. Prin participarea la Concurs se presupune ca persoanele fizice sau juridice care propun un proiect au calitatea de autor, in sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, cu posibilitatea ca, in situatia in care proiectul propus va fi selectat, sa stabileasca, impreuna cu Ministerul Culturii si Patrimoniului National (pentru Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale), respectiv Institutul Cultural Roman (pentru Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia), conditiile de realizare a acestuia.

3. Participantii au dreptul de a pune organizatorilor intrebari sau a cere lamuriri cu privire la tema si regulamentul concursului la secretariatul acestuia - Uniunea Arhitectilor din Romania - strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucuresti; mail: uar_contact@yahoo.com, precum si la Ministerul Culturii si Patrimoniului National - Compartiment Monumente de For Public si Arhitectura Contemporana (Bd. Unirii nr. 22, sector 3, 030833, Bucuresti; tel: 021.222.32.13, mail: cmfpac.mccpn@gmail.com) sau la Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia (Cannaregio 2214, 30121 Venezia, Italia; tel. 0039 041 5242309, mail: istiorga@tin.it).

4. Pentru pastrarea anonimatului, toate documentele solicitate concurentilor vor purta un simbol de identificare format din doua litere si cinci cifre inscrise intr-un dreptunghi de 5x3 cm in coltul din dreapta sus al fiecarui document. Acest simbol va fi acoperit cu hartie neagra netransparenta pe ambele fete ale planselor si pieselor scrise, prin lipire pe contur. Se va specifica pe ambalajul proiectului titlul acestuia. Pentru identificarea participantilor, acestia vor trimite organizatorilor, ambalat in acelasi colet cu proiectul, formularul de inscriere intr-un plic alb sigilat. Pe plic se va aplica acelasi simbol, de data aceasta neacoperit. Aceste plicuri vor fi stranse de secretariatul concursului si vor fi puse la dispozitia Comisiei de selectie doar dupa selectarea proiectului castigator.

5. Nu pot participa la Concurs, direct sau indirect, persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, membrii Comisiei de selectie si cei ai Comisiei de solutionare a contestatiilor sau membrii familiilor acestora, pana la gradul al doilea, inclusiv. Membrii Comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi inscrise in Concurs.

6. Proiectele depuse nu pot fi facute publice de catre autori decat dupa finalizarea procedurii de selectare si anuntarea proiectelor castigatoare. In caz contrar, participantul va fi eliminat din Concurs.

IV. Desfasurarea Concursului, modalitati de inscriere si examinare, contestatii

1. Participantii pot depune documentatii pentru spatiul Pavilionului Romaniei din Giardini della Biennale sau pentru spatiul Noii Galerii a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia (sau pentru amandoua), cu mentionarea, pe formularul de inscriere si pe ambalajul proiectului, a spatiului pentru care este realizat proiectul.

2. Inscrierea la Concurs se va realiza fara taxa, prin depunerea documentatiilor la sediul Uniunii Arhitectilor din Romania din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucuresti, sau prin transmiterea acestora prin posta la aceeasi adresa. Documentatiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respecta cerintele impuse de organizatori sau cele care vor ajunge la U.A.R. la o data ulterioara datei de 23 aprilie (ora 1700), indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate in considerare.

3. Documentatiile depuse trebuie sa cuprinda obligatoriu:

a) Formularul de inscriere (Anexa A);

b) Conceptul proiectului propus: sustinerea teoretica a felului in care vor fi reprezentate arhitectura si cultura romaneasca in contextul Bienalei si modul de incadrare in tema Bienalei - text format A4, maxim 3 pagini;

c) Doua planse (format A2) care sa cuprinda prezentarea proiectului: scheme de concept, perspective, vederi, schite, planuri, sectiuni (minim doua: longitudinala si transversala); pentru Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale plansele se vor prezenta la scara 1:100, iar pentru Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia acestea se vor prezenta la scara 1:50;

d) Descrierea tehnica a proiectului; in selectarea materialelor se va tine cont de caracterul expozitiei si al spatiului expozitional, posibilitati de transport, montarea si demontarea expozitie (text format A4, font Arial, marimea 12 - max. 2 pagini);

e) Deviz estimativ necesar implementarii proiectului; in realizarea devizului se vor lua in considerare urmatoarele cheltuieli obligatorii (pentru lamuriri privind costurile specifice organizarii proiectelor la Venetia, autorii se pot adresa Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, la coordonatele mentionate mai sus):

1. productia lucrarilor;

2. organizarea vernisajului;

3. transportul expozitiei (dus-intors), instalarea si demontarea acesteia, inclusiv operatiunile de neutralizare a spatiului dupa strangerea expozitiei;

4. modificari temporare ale spatiului expozitional (daca este cazul), care sa nu afecteze integritatea acestuia;

5. echipamente multimedia (daca este cazul);

6. design grafic, traducere, tiparire si diseminare materiale promotionale : catalog (pentru proiectul organizat in Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale; catalogul proiectului organizat in Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia va fi finantat de Institutul Cultural Roman potrivit Cap.VI, art.3), invitatii, brosuri, CD/DVD-uri s.a.);

7. remunerarea echipei de proiect si a colaboratorilor;

8. comunicare si PR;

9. prestari servicii;

10. cazarea membrilor echipei si a operatorilor de pavilion (care nu pot fi gazduiti in spatiile locative ale Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, in conformitate cu Cap. VI.4);

11. transportul membrilor echipei;

12. transportul (dus-intors) si cazarea operatorilor de pavilion (pe toata perioada Bienalei) si remunerarea acestora;

13. fotografierea expozitiei

14. organizarea evenimentelor/actiunilor care se vor desfasura in spatiul expozitional pe parcursul Bienalei (daca este cazul)

f) Prezentarea partenerilor/colaboratorilor implicati in proiect (daca este cazul);

g) Prezentarea evenimentelor/actiunilor care vor avea loc in spatiul expozitional pe parcursul Bienalei (daca este cazul).

h) Prezentarea strategiei de promovare a proiectului

4. Optional, se pot prezenta simulari 3D sau/si fotografii ale machetei, precum si alte detalieri asupra conceptului expozitional (scara 1:20 - 1:10).

5. In elaborarea bugetului proiectului care va fi expus in spatiul Pavilionului Romaniei din Giardini della Biennale, se vor lua in considerare si cheltuielile prevazute in Anexa B, parte integranta a prezentului regulament.

6. In situatia in care bugetul proiectului depaseste sumele alocate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, respectiv Institutul Cultural Roman (in functie de spatiul expozitional ales), este obligatorie mentionarea cofinantatorilor.

7. Toate documentele scrise vor fi redactate obligatoriu in limba romana si in limba engleza. In situatia in care Comisia va constata ca exista diferente intre cele doua texte, cel in limba romana va fi luat in considerare.

8. Formatele acceptate pentru documentele depuse si in format electronic (optional) sunt: .doc, .pdf, .jpg, .avi, .dwg, .tiff, .mp3, .mp4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionarii documentelor transmise in alt format.

9. Calendarul desfasurarii Concursului este urmatorul:

10. Comisia de selectie a Concursului, mentionata la Cap.I, art.5, formata din doi specialisti din strainatate propusi de Ministerul Afacerilor Externe si Institutul Cultural Roman doi specialisti romani propusi de Uniunii Arhitectilor din Romania, comisarul si cei doi vicecomisari ai Romaniei la Bienala, va analiza documentatiile inscrise la Concurs si va desemna castigatorii avand in vedere urmatoarele criterii:

a) conceptul inovator al proiectului si sustenabilitatea acestuia in contextul general al Bienalei (originalitatea proiectului; analiza proiectului in contextul participarilor nationale si internationale in cadrul editiilor anterioare ale Bienalei);

b) capacitatea prezumtiva a autorului/-ilor de a realiza si promova un proiect de o asemenea anvergura (masura in care proiectul da dovada de o constructie fundamentata si logica);

c) inscrierea in cadrul temei si a directiilor generale trasate de organizatori;

d) fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practica si incadrarea in bugetul estimat (raportul intre costurile estimate si rezultatele asteptate; relevanta/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului);

11. Membrii Comisiei de selectie, cu exceptia comisarului si a vicecomisarilor, vor acorda, pentru criteriile stabilite la pct. 10, punctaje astfel: pentru criteriile prevazute la lit. a) si d) se va acorda un punctaj de la 0 la 30, iar pentru criteriile prevazute la lit. b) si c), se va acorda un punctaj de la 0 la 20.

12. Comisarul si vicecomisarii vor acorda, pentru criteriul prevazut la pct. 10, lit. d), un punctaj de la 0 la 30.

13. Lista propunerilor prezentate, punctajele obtinute si proiectele declarate castigatoare, cu motivarea alegerii acestora, vor fi facute publice, la finalul procedurii de selectare, pe paginile de internet ale Uniunii Arhitectilor din Romania (www.uniuneaarhitectilor.ro), Ministerului Culturii si Patrimoniului National (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) si Institutului Cultural Roman (www.icr.ro).

14. In ordinea punctajelor obtinute (indiferent de spatiul expozitional pentru care se aplica), Uniunea Arhitectilor din Romania va acorda urmatoarele premii: un premiu I in valoare de 2000 euro, un premiu II in valoare de 1500 euro, un premiu III in valoare de 1000 euro si doua mentiuni in valoare de 750 euro (premiile se vor acorda in lei, la cursul B.N.R. din data atribuirii).

15. Participantii la Concurs pot depune contestatii, numai in ceea ce priveste modul in care au fost respectate prevederile regulamentului de organizare si functionare a Concursului, la sediul Uniunii Arhitectilor din Romania, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucuresti, in termen de trei zile lucratoare de la data comunicarii publice a rezultatului. Acestea vor fi analizate si solutionate in termen de maximum cinci zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor, de catre o Comisie de solutionare a contestatiilor, formata din 3 membri desemnati de institutiile organizatoare.

V. Responsabilitatile castigatorilor

1. Echipele proiectelor declarate castigatoare vor avea urmatoarele responsabilitati:

a) realizarea proiectului expozitional in conditii de calitate artistica si tehnica corespunzatoare, exercitandu-si cu profesionalism si responsabilitate totalitatea capacitatilor creatoare;

b) realizarea materialelor de prezentare a expozitiei pentru catalogul general al Bienalei si transmiterea acestora in timp util organizatorilor;

c) realizarea materialelor promotionale, prin consultare cu partile implicate in organizarea evenimentului; materialele pot fi comune pentru ambele expozitii (din Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale si din Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia);

d) prezentarea adecvata a proiectelor in cadrul cataloagelor:

- catalogul proiectului organizat in Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale va fi realizat de catre echipa castigatoare, cu aprobarea comisarului si vicecomisarului desemnat de Ministerul Afacerilor Externe si Institutul Cultural Roman;

- catalogul proiectului organizat in Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia va fi realizat sub forma unui numar soecial al publicatiei Quaderni della Casa Romena di Venezia.Autorii proiectului vor respecta normele cu privire la elaborarea catalogului care vor fi comunicate de catre comisar si vicecomisarul desemnat de Ministerul Afacerilor Externe si Institutul Cultural Roman, precum si a regulilor de redactare a publicatiei stiintifice Quaderni della Casa Romena di Venezia;

e) promovarea evenimentului in presa romaneasca si internationala, cu sprijinul partilor implicate in organizarea evenimentului;

f) respectarea conditiilor contractului pe care il vor incheia cu Ministerul Culturii si Patrimoniului National (pentru expozitia din Pavilionul Romaniei din Giardini di Castello), respectiv cu Institutul Cultural Roman (pentru expozitia din Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia) pentru materializarea conceptului expozitional;

g) realizarea rapoartelor necesare catre comisar si vicecomisari, in situatia in care se solicita acest lucru;

h) realizarea rapoartelor intermediare si finale catre finantator;

i) reprezentarea tarii in cadrul evenimentelor organizate pe parcursul Bienalei;

j) intocmirea dosarului de presa al expozitiei;

k) asigurarea, din suma incasata, potrivit contractului incheiat cu finantatorul, a platii cheltuielilor generate de realizarea proiectului, inclusiv cele de neutralizare a spatiului expozitional;

l) realizarea proiectului expozitional astfel incat sa nu afecteze integritatea spatiului in care va fi expus;

m) cooptarea de cofinantari, in situatia in care bugetul proiectului depaseste sumele alocate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, respectiv Institutul Cultural Roman.

VI. Modalitati de finantare

1. Ministerul Culturii si Patrimoniului National va asigura, in limita sumei de 650.000 lei brut, finantarea proiectului organizat in Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale.

2. Institutul Cultural Roman va asigura, in limita in limita sumei de 148.000 lei brut, finantarea proiectului organizat in Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia.

3. Institutul Cultural Roman (prin Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia) va asigura, din bugetul propriu, finantarea tiparirii catalogului proiectului organizat in Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, sub forma unui numar special al publicatiei Quaderni della Casa Romena di Venezia.

4. Ministerul Afacerilor Externe va depune dilingentele pentru asigurarea spatiilor locative la Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia pentru patru membri ai echipei proiectului din Pavilionul Romaniei (inclusiv operatori de pavilion) si pentru trei membri ai echipei proiectului din Noua Galerie (inclusiv operatori de pavilion). Spatiile locative vor fi puse la dispozitie pe intreaga durata a Bienalei, cat si pe durata unei luni inainte de deschiderea oficiala a Bienalei si pe durata a doua saptamani dupa incheierea acesteia.

___________________________

Documente anexate:

plan Pavilion Giardini
plan Noua Galerie a IRCCU
Anexa A - formular inscriere
Anexa B - costuri estimative

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc