Publicat: 18 septembrie 2018

CONFERINȚA ANUALA ESCL cu tema "Probleme curente și perspectivele achizițiilor publice din domeniul construcțiilor", 25-28 octombrie 2018

“European Construction Public Procurement, Current Issues and Perspectives”

Asociația Europeanăde Dreptul Construcțiilor organizează la București în perioada 25-28 octombrie 2018 Conferința sa anuală cu tema : “Probleme curente și perspectivele achizițiilor publice din domeniul construcțiilor.

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor este membru al asociației europene din anul 2015, iar de anul trecut a preluat conducerea acesteia și și-a asumat, de asemenea organizarea conferinței anuale.

Tematicaprincipală a conferinței ”European Society of Construction Law” va fi axată pe problemele curente și perspectivele achizițiilor publice din domeniul construcțiilor, la nivel național și european, dar în cadrul dezbaterilor vor abordate și alte teme de larg interes pentru piața construcțiilor, de la impactul noilor modificări legislative până la noile tendințe în domeniu, fie că vorbim de particularități ale contractelor în aria construcțiilor, arbitraj și metode alternative de rezolvare a disputelor sau aspecte prinvind legislația specială în construcții.

Conferința va beneficia și de prezența unor speakeri internaționali, dar și a unor apreciați specialiști de dreptul construcțiilor din România.Speakerii invitați să participe la Conferința din acest an vor dezbate provocările practice intalnite și soluțiile pe care le-au identificat în domeniul achizitiilor publice, precum și modalitățile de soluționare a litigiilor în proiecte publice de construcții, modelele de contracte sau alte probleme legate de acest domeniu.

Conferinta va fi structurata astfel: 

25 octombrie 2018: „ACADEMIC FORUM & SESIUNILE DE LUCRU”, este ziua în care se dorește a fi creată o platformă de discuții cu privire la mai multe probleme actuale din domeniul dreptului construcțiilor. Sesiunea va fi structurată în două module, unul academic, în care se vor prezenta lucrarile științifice înscrise de autori și aprobate de consiliul științific, iar, apoi, va urma o dezbaterea asupra viitorului studiilor de specialitate în dreptul construcțiilor, atât asupra celor existente la nivel european, dar și asupra posibilității dezvoltării de astfel de programe în România. Cea de-a doua parte va fi rezervată specialiștilor în domeniu, avocați, arhitecți sau ingineri consultanți care vor dezbate asupra problemelor actuale din acest domeniu.

26 octombrie 2018 va avea loc „SESIUNEA PLENARY” , în care vor fi prezentate 11 rapoarte  de țară privind situația actuală a legislației achizițiilor publice în fiecarea dintre acestea. Fiecare țară raportoare își va trimite la București un specialist în achiziții publice, cadru didactic sau recunoscut specialist, care va avea la dispoziție 25 de minute să ne prezinte stadiul actual în acest domeniu și provocarile viitoare în context european. Amintim dintre țările rapoartoare: Germania, Marea Britanie, Franța, Spania, Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Olanda, Elveția și, desigur, România.

27 octombrie 2018 înseamnă și data în care în  cadrul „ADUNĂRII GENERALE A PREȘEDINȚILOR” asociațiilor membre a ESCL se va semna Actul constitutivactualizatal Asociației Europene de Dreptul Construcțiilor, un act care încheie o perioadă de 3 ani de negocieri între statele membre și ne bucurăm că acest eveniment va avea loc la București. 

Înscrierea participanților se face prin intermediul site-ului Asociației Române de Dreptul Construcțiilor, la http://rscl.ro/escl-2018-ro/, iar pentru orice detalii și alte informații nu ezitați a ne contacta pe adresele  de e-mail generale: office@rscl.ro  și romanianscl@gmail.com sau pe cea dedicată evenimentului: escl2018@rscl.ro

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc