Publicat: 5 septembrie 2017

Proiectul cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și Regalitatea”

Marți, 26 septembrie 2017, orele 16:00 - 20:00 a avut loc la Centrul de Cultură Arhitecturală, conferința:

A R H I T E C T U R A   I N T E R B E L I C Ă

A   B U C U R E Ș T I U L U I   Ș I   R E G A L I T A T E A

Conferința, componentă a proiectului cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și Regalitatea”, pune în valoare identitatea culturală și istorică locală (prin edificii relevante), contribuind la integrarea acesteia în spațiul european. De asemenea, conferința încurajează accesul generalizat și echilibrat al tuturor cetățenilor la sistemul cultural. 

Alături   de  academician prof. dr.  Răzvan  Theodorescu,   Președintele   Secției   de   Arte,

Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române, arh. Ileana  Tureanu,  Președintele U.A.R.,

dr  arh.Luca Matei Stoian, prof.dr.arh. Sorin Vasilescu, prof.dr.arh. Augustin Ioan, prof.dr. arh. Nicolae Lascu și Radu Boroianu, vorbitorii invitați vor sublinia importanța arhitecturii moderne din perioada interbelică, pentru arhitectura Bucureștiului.

În cadrul aceluiași proiect, în perioada 01 - 15 noiembrie 2017,va fi deschisă publicului vizitator o expoziție de fotografie de arhitectură realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian. Expoziția, găzduită de Muzeul Municipiului București,în holul central al Palatului Suțu, va cuprinde lucrări reprezentative pentru arhitectura modernistă a Capitalei din perioada interbelică. Bucureștiul este considerat capitala est - europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă, patrimoniu realizat, în mare parte, în perioada interbelică. Vernisarea expoziției și lansarea catalogului vor avea loc marți, 7 noiembrie 2017, ora 18:00

În contextul mediului economic prosper și al programelor generale ce vizau modernizarea orașului, arhitectura modernă a Bucureștiului a constituit, pentru România, unul din factorii care au adus țara în miezul civilizației europene. Clădirile interbelice, care definesc identitatea arhitecturii moderne autohtone, au nevoie de intervenții urgente de consolidare și restaurare pentru a fi repuse în valoare. Procesul de degradare și distrugere, care afectează multe clădiri de patrimoniu din București, poate fi oprit prin mai multe instrumente; cunoașterea este unul dintre ele. 

Proiectul este realizat de Uniunea Arhitecților din România în parteneriat cu Academia Română - Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și Muzeul Municipiului București.  Acest proiect cultural este  finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de catre Primaria  Municipiului BUcuresti prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.

P R O G R A M    C O N F E R I N Ț Ă :

  1. ARHITECTURA BUCUREȘTEANĂ INTERBELICĂ, UN PATRIMONIU NEGLIJAT

Academician prof. Dr. Răzvan Theodorescu, Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române

  1. TRADIȚIONALISM MODERNISM - ARHITECTURA INTERBELICĂ

Prof. Dr. arh. Sorin Vasilescu

  1. VARIETATE ȘI DIVERSITATE ÎN ARHITECTURA INTERBELICĂ DIN BUCUREȘTI

Prof. Dr. arh. Augustin Ioan

  1. INTERFERENȚE ARHITECTURALE ITALIENE ÎN ARHITECTURA INTERBELICĂ A BUCUREȘTIULUI

Dr. arh. Luca Matei Stoian

  1. PUNEREA ÎN VALOARE A ARHITECTURII MODERNISTE 

Radu Boroianu

  1. PROGRAMELE DE DEZVOLTARE ALE BUCUREȘTILOR DUPĂ MAREA UNIRE ȘI ARTIZANII LOR

Arh. Ileana Tureanu, Președintele U.A.R

  1. ARHITECTURA PROMOVATĂ DE CASA REGALĂ 

Prof. Dr. arh. Nicolae Lascu

Proiectul este realizat de Uniunea Arhitecților din România în parteneriat cu Academia Română - Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și Muzeul Municipiului București. 

Acest proiect cultural este  finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de catre Primaria  Municipiului BUcuresti prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc