Publicat: 21 martie 2016

Conferința teritorială Sibiu 26 martie 2016

Către MEMBRII U.A.R - filiala județeană SIBIU

 

Convocarea Conferinței Teritoriale – SIBIU 2016

 

Conferința va avea pe ordinea de zi:

1. Primirea și înregistrarea participanților (cafeaua de dimineață )…………………….8.30 - 9.30

2. Prezentarea raportului de activitate 2012 – 2016 și descărcarea de sarcini a conducerii  în exercițiu (vot deschis)…………………….9.30-10.00

3. Stabilirea comisiei de număre a voturilor,  înscrierea și prezentarea celor care doresc să participe la Conferința Națională (Bucuresti 7 mai 2016)…………………….10.00-10.30

4. Prezezentarea  candidaților la funcțiile de conducere (președinte, vicepreședinte cu probleme culturale și vicepreședinte cu probleme sociale)…………………….10.30-11.00

5. Luări de cuvânt ale participanților, discuții legate de activitatea anterioară a filialei, propuneri și discuții cu viitorii candidați, despre activitatea următorilor ani de mandate, respectiv 2016-2018 (vot secret)…………………….11.00-12.00

6. Pauză de cafea (pregătirea prezentării expoziției )…………………….12.00-12.15

7. Prezentarea Expoziției care cumulează:

Arhitectul HORIA TEODORU (1894-1976)     - reper alșcolii românesti de restaurare.

ION D. TRAJANESCU (1875-1964)                 - arhitect, restaurator, publicist, professor.

Expoziția este realizată de Institutul Național al Patrimoniului, în cadrul ciclului de proiecte culturale RESTAURATORI ROMÂNI, beneficiar al unei finanțări din partea UAR din Fondul ”Timbrul Arhitecturii”.

(Prezinta d-na Arh. Anca FILIP – București )…………………….12.15-12.45

8. Vizitarea expoziției și masa de prânz…………………….12.45-13.45

9. PREZENTĂRI ale participanților pe diferite teme anuntațe în prealabil…………………….13.45-15.00

10. Anunțarea rezultatului voturilor și discursul președintelui nou ales…………………….15.00-15.15

11. Încheierea lucrărilor Conferinței Teritoriale.

Termenul de depunere a candidaturilor (Curriculum Vitae cu poză și Scrisoare de intenție ) este 21 martie ora 12.00 la sediul Filialei din str,N.Iorga, nr.70, ap.1, sc. A 

Vă așteptăm în număr cât mai mare !

Arh. Mircea ȚIBULEAC

PREȘEDINTE

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc