Publicat: 5 iunie 2015, ultima actualizare: 6 iunie 2015

Consolidare, restaurare și remodelare funcțională - Casa cu Blazoane, comuna Chiojdu, sat Chiojdu, județul Buzău

ANUNȚ DE PRESĂ

5 iunie 2015În data de 27.04.2012, Uniunea Arhitecților din România, în calitate de beneficiar, a semnat cu Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - contractul de finanțare pentru implementarea proiectului intitulat „Consolidare, restaurare și remodelare funcțională Casa cu Blazoane Comuna Chiojdu, Sat Chiojdu, județul Buzău". Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni. Proiectul este finanțat din Programul Operațional 2007 - 2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Principalul obiectiv al proiectului nostru constă în consolidarea, restaurarea și remodelarea funcțională a „Casei cu Blazoane" în scopul dezvoltării turismului local/regional, valorificând resurse naturale și culturale locale, imprejurare ce va conduce la conservarea a ceea ce a rămas din moștenirea culturală, grav afectată în timp, prin menținerea stilului arhitectonic tradițional și promovarea acestor obiective pe plan local și regional. Creșterea importanței turismului și culturii, ca factor care stimulează creșterea economica zonală, face, asemeni mecanismului cauză - efect, ca toți locuitorii comunei sau majoritatea acestora, să beneficieze de investițiile arătate. Implementarea acestui proiect crează oportunități de creștere economică regională și locală pentru ocuparea forței de muncă feminine. Proiectul inițiat, va dezvolta o gamă largă de bunuri și servicii, achiziționate ulterior de turiști și companii de turism, inclusiv bunuri și servicii produse de alte sectoare economice (comerț, construcții, transporturi, industria alimentară, industria mică și artizanat).

Proiectul are o valoare totală de 6.319.249,28 lei, cu o valoare a fondurilor nerambursabile solicitate de 4.981.617,34 lei. În acest sens, proiectul inițiat de beneficiar vizează consolidarea, restaurarea și remodelarea funcționala a „Casei cu Blazoane", din Comuna Chiojdu, Sat Chiojdu, județul Buzău.

Casa cu Blazoane de la Chiojdu va fi dată in folosință in luna iunie 2015. Aici va funcționa un muzeu al artei tradiționale din Munții Buzăului, va fi un obiectiv turistic cu potential ridicat pentru toată zona, precum și tabără de vară pentru studenții de la facultățile de arhitectură.

Informații suplimentare se pot solicita asistent managerului de proiect, Alina Stoica, la telefon 0728 980 975 sau la adresa de e-mail: duopart @ hotmail.com.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc