Publicat: 4 octombrie 2022

Cuantumul cotizatiei de membru de la 1 ianuarie 2023

Senatul UAR a aprobat în data de 23 septembrie un nou cuantum al cotizației anuale, care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

Cotizația anuală este de 600 lei și se achită până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul în curs. În cazul în care cotizația anuală de membru se plătește până la data de 30 aprile a anului în curs pentru anul în curs, membrii beneficiază de reducerea cotizației cu 100 lei și vor achia 500 lei. 

Membrii UAR aflați la începutul carierei profesionale, cu vârsta de până la 30 ani, beneficiază de reducere a cotizației cu 250 lei și achită 350 lei. Plata se poate face pe întreg parcursul anului în curs pentru anul în curs. 

Pentru membrii UAR care nu își achită cotizația pentru anul în curs până la 31 decembrie a anului în curs, vor achita o cotizație de 750 lei.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc