Publicat: 8 octombrie 2019

Aproximativ 4000 de elevi din întreaga țară au început cursurile De-a arhitectura în anul școlar 2019-2020

03.10.2019

De 7 ani, în septembrie, elevi din întreaga țară încep un nou an școlar având în orar unul dintre cursurile Asociației De-a Arhitectura. În 2019-2020, 162 de clase, dintre care 38 în mediul rural, sunt înscrise la „De-a arhitectura mini” (clase pregătitoare, I și a II-a), „De-a arhitectura în orașul meu” (clase a III-a și a IV-a) sau „De-a arhitectura în școala mea” (clase a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a). Aproximativ 4000 de elevi se întâlnesc deja, săptămânal, cu tandemul profesor-arhitect voluntar care îi ghidează pe cei mici în descifrarea orașului și a mediului construit în care trăiesc, fie el rural sau urban.

Programul cultural De-a arhitectura a fost inițiat în 2011 și a accesat finanțări din Taxa „Timbrul Arhitecturii” până în 2016 prin participarea la selecția de programe culturale organizată de Ordinul Arhitecților din România (OAR). Datorită rezultatelor programului și pentru asigurarea continuității și a impactului în societate, din anul 2016, OAR a decis ca acest program să devină program cultural prioritar, deoarece răspunde celor 5 criterii ale programelor culturale prioritare: amploarea (între 2012-2018 programul a ajuns la 20 700 elevi din școlile de stat de la ciclul primar la liceu și la 750 de cadre didactice și a implicat în desfășurarea sa peste 600 de arhitecți voluntari, anual ajungând în medie la 4500 de elevi, de la 6 la 18 ani, din întreaga țară, la peste 150 de arhitecți și 150 de profesori); singularitatea (este singurul program educațional de arhitectură și mediu construit din România dezvoltat la nivel național în învățământul de stat cu o programă școlară atestată de Ministerul Educației Naționale din 2014, Ordin MEN nr. 4422/2014, pentru curriculele opționale în școlile de stat); unicitatea (este singurul program educațional din sistemul românesc de învățământ care este predat de o echipă mixtă cadru didactic+specialist/arhitect și care este structurat pe învățarea prin proiect); complexitatea (este un program interdisciplinar, implică arhitecți, urbaniști, specialiști în educație, cadre didactice, artiști, ingineri, antreprenori sociali, etc.); calitatea (organizarea programului cultural și materialele educaționale sunt utilizate ca exemplu de bună practică la nivel internațional).

Scopul cursurilor De-a arhitectura este acela de a le deschide apetitul elevilor către studierea unui domeniu care nu apare în curricula școlară, arhitectura și mediul construit, dar care face parte din viața noastră și o influențează zi de zi. Programele dezvoltate pe grupe de vârstă stimulează creativitatea elevilor și imaginația prin metode specifice nivelului de studiu la care se găsesc aceștia (școală primară sau gimnaziu), copiii ajung să cunoască limbajul specific arhitecturii, familiarizându-se cu reprezentările caracteristice acesteia și își îmbogățesc cultura vizuală, abordările la clasă îi ajută pe elevi să își dezvolte o gândire critică, integrată, să realizeze conexiuni logice între materiile studiate.

Asistența oferită de De-a Arhitectura școlilor de stat înscrise gratuit în program presupune o pregătire prealabilă, înainte de începerea anului școlar, a celor ce vor susține cursurile opționale la clasă, profesori și arhitecții voluntari ce îi vor spijini, pentru a aprofunda conținutul programului educațional, pentru a consolida colaborarea în cadrul echipei în pregătirea și susținerea orelor, pentru a exersa metodele interactive de învățare și pentru a beneficia de transferul de experiențe de la un an școlar la altul.

În această vară cele trei programe principale De-a arhitectura au desfășurat pregătiri online și ateliere de formare astfel:

⌂ De-a arhitectura mini: pregătire online și întâlnire față-în-față în perioada 15 iulie - 20 august 2019;

⌂ De-a arhitectura în orașul meu: pregătire online în perioada 1-20 august 2019 și ateliere de formare față-în-față pe 30-31 august în Brașov și  pe 6-7 septembrie 2019 în București și Timișoara;

⌂ De-a arhitectura în școala mea: atelier de formare față-în-față pe 14 septembrie 2019 în București.

Pregătirea prealabilă și atelierele de formare își propun de fiecare dată familiarizarea profesorilor și a arhitecților voluntari cu abordarea De-a Arhitectura, modul de colaborare, competențele vizate de programa școlară și rigorile acesteia, structura și conținutul cursurilor și caracteristicile grupei de vârstă, clarificarea activităților prin care profesorul va pregăti și susține orele de curs și clarificarea activităților în care arhitectul poate sprijini profesorul în pregătirea și susținerea orelor de curs, clarificarea sprijinului oferit profesorilor de către Asociația De-a Arhitectura pe parcursul implementării cursului.

Pe scurt, de câțiva ani, De-a Arhitectura a devenit sursa mea de bucurie profesională și de inspirație. De oferit comunității o parte din darul pe care eu l-am primit, de a fi arhitect. Vorba vine voluntariat, pentru că mai mult primești, decât oferi. E poate cel mai frumos mod de înțelegere a sintagmei «oferind vei dobândi». Și nu puțin. E multă energie pozitivă, dar tot ce se întâmplă e și pentru că cineva cumva a muncit să gândească și să pornească acest program cu tot ce înseamnă el – materiale, organizare: eu am primit practic acest cadou. Frumos cadou!:)”, transmite arh. Florin Enache, voluntar De-a arhitectura din 2014.

Mai multe informații despre cursurile De-a arhitectura, metodologii și materiale didactice, procedura de înscriere pentru cursurile opționale din școli, dar și pentru activități educative complementare, puteți găsi pe pagina asociației: http://www.de-a-arhitectura.ro/ și consultând anunțuri frecvente pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/DeAArhitectura/

--

Asociația De-a Arhitectura a fost înființată în ianuarie 2013 de către șase arhitecți și își propune o îmbogățire a culturii arhitecturale și urbane a societății românești actuale prin educația copiilor care sunt și „formatori de opinie” ai părinților lor. Aici rezultatele asociației din anul 2018: Raport 2018

Dezvoltarea și implementarea programelor educaționale în școli și pregătirea prealabilă a îndrumătorilor este sprijinită financiar de Ordinul Arhitecților din România din „Timbrul Arhitecturii”.

Misiunea Asociației De-a Arhitectura

Construim prin educație. Construcția noastră crește când:

⌂ Copiii și adulții înteleg și iubesc valorile mediul construit și sunt activi în comunitățile lor

⌂ Profesioniștii mediului construit se implică prin educație în societate

⌂ În educație, joaca, experimentul și creativitatea sunt luate în serios

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc