Publicat: 13 septembrie 2016

"Duiliu Marcu – o jumătate de secol după" expoziție la Institutul Cultural Român de la Lisabona

În anul în care se împlinește o jumătate de secol de la moartea arhitectului academician Duiliu Marcu, Institutul Cultural Român de la Lisabona celebrează impresionanta sa operă și personalitate printr-o expoziție alcătuită din 30 de panouri care trec în revistă cele mai inovatoare dintre lucrările sale.

Vernisajul expoziției va avea loc joi 15 septembrie de la ora 19, în galeria ICR Lisabona din Rua do Barão 10.

În deschidere va vorbi profesorul Daniel Perdigão de la Universitatea din București.  

Născut în 1885 la Calafat, Duiliu Marcu absolvă École Nationale des Beaux-Arts la Paris în 1912, avându-l ca profesor pe marele Victor Laloux (Grand Prix de Rome, membru al Institut de France, autor al Gării Orsay, ce adăpostește astăzi, pe cheiurile Senei, un celebru muzeu). În 1916 se mută de la Craiova (unde începuse să profeseze) la București, într-un mediu mai propice afirmării, unde putea intra mai rapid în contact cu noile idei ce începeau să își facă loc în artă. Orientarea sa către arhitectura contemporană are de altfel loc la sfârșitul anilor `20, după o serie de călătorii în Italia, unde descoperă lucrările și filozofia localist-raționalistă a unor maeștri italieni precum Marcelo Piacentini, Adalberto Libera, Giuseppe Terragni și alții. Întors în România înțelege să decline noile idei la spațiul românesc. În cursul următorilor 15 ani, prin lucrările sale, se impune drept cel mai important reprezentant al raționalismului românesc. Este demn de menționat în acest context că importanți arhitecți francezi (Léon Azéma, Jean-Claude Dondel etc.), portughezi (Porfírio Pardal-Monteiro), spanioli (Luis Prieto Bances) etc. vizitează Italia în aceeași perioadă și participă (ca și Duiliu Marcu) la marile întâlniri internaționale care au avut loc în peninsulă, evenimente profesionale care au dus la coagularea unui curent raționalist european, polemic la adresa abordării în spirit “Bauhaus” a spațiului construit. 

Opera sa este întregită de activitatea de urbanist, de arhitect de interior și de profesor, mentor a numeroase generații de arhitecți. Clădirile pe care le-a conceput și le-a proiectat împreună cu colaboratorii săi, acoperind toată gama de programe de arhitectură și urbanism, au modelat imaginea urbană a Bucureștiului celei de-a doua jumătăți a secolului XX, dar și a altor localități din țară. 

“Armonia desenului, justa proporție a suprafețelor sunt [...] mijloacele viziunii artistului, mai mult decât bogăția decorației. Talentul lui îl poartă mai degrabă spre organizarea întregurilor arhitectonice decât spre valorile de pitoresc, pe care el nu le vacere decât materialelor naturale, cromaticii cărămizii lustruite, jocului, adeseori folosit, al feroneriei la porți și grilaje” (Tudor Vianu) 

„Preocuparea mea de a găsi soluții originale [...], de a lua din arhitectura clasică numai claritatea, simplitatea, ponderea, euritmia, proporțiile, meticulozitatea studiilor de detaliu, precizia execuției [...] au constituit pentru mine o linie de conduită, un crez care mi-a servit ca îndreptar în întreaga mea activitate.” (Duiliu Marcu)

Expoziția va fi deschisă până pe data de 3 octombrie 2016.

 

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc