Echipa Observatorul Urban București se extinde

Observatorul Urban Bucuresti

Uniunea Arhitecților din România organizează concurs pentru ocuparea unui post în cadrul echipei Observatorul Urban București. În acest sens, persoanele interesate se pot înscrie până pe 15 septembrie.

Se caută o persoană cu studii superioare finalizate într-unul din domeniile: arhitectură, urbanism, științe sociale, jurnalism, care să fie capabilă să:
• documenteze și realizeze materiale - text și imagine - pe tematica Observatorului Urban București,
• monitorizeze activitatea instituțiilor din domeniul arhitecturii și urbanismului
și care să posede cunoștințe de legislație din domeniul autorizării construcțiilor, protecției patrimoniului cultural și urbanismului.

Gradul de ocupare a postului: 40 ore/ săptămână, 8 ore/zi.
Mediul de lucru: birou (str. J.L. Calderon 48, București) și deplasări pe teren în București.
Nivel carieră: entry level
Cunoștințe operare calculator: nivel avansat
Limbi străine: engleză, cel puțin nivel mediu scris și vorbit
Cetățenie: română
Posturi disponibile: 1

APTITUDINI
• interes pentru problemele Bucureștiului ce țin de arhitectură, urbanism și domeniile conexe
• capacitatea de analiză și sinteză
• cunoștințe legislative în domeniu
• atenție la detaliu
• perseverență
• disciplină
• viziune

DESFĂȘURARE CONCURS
Concursul se desfașoară în două faze:
I. depunere dosar
II. interviu

Dosarul depus în faza I cuprinde:
- scrisoare de motivație - maximum 300 cuvinte, română;
- curriculum vitae - maximum 3 pagini, română;
- recomandări - 2 recomandări de la un fost angajator/ coordonator activitate sau de la un profesor învățământ superior de specialitate; maxim o pagină pentru o recomandare;
- articol - circa 900 cuvinte, română. Articolul, creație proprie, va analiza o tendință actuală manifestată în urbanismul bucureștean. Articolul va fi scris într-un stil care să răspundă atât unui demers de popularizare a informației către publicul larg, cât și cerințelor de rigoare impuse de comunicarea către specialiștii din domeniu.

Doar candidații selectați după prima fază vor fi invitați să susțină interviul.

CALENDAR CONCURS
1 august - lansarea concursului
9 septembrie - data limită pentru primirea întrebărilor (pe adresa contact@observatorulurban.ro, până la ora 16:00)
12 septembrie - data publicării raspunsurilor la întrebari pe www.observatorulurban.ro
15 septembrie - data limită de primire a dosarului (la adresa contact@observatorulurban.ro, până la ora 13:00)
17 septembrie - anunțarea candidaților selectați pentru faza a II-a
22-26 septembrie; data exactă va fi stabilită în timp util - interviu
29 septembrie - anunțarea rezultatelor

Interviul va avea loc la sediul Centrului de Cultură Arhitecturală al UAR din strada Jean Louis Calderon, nr 48, sector 2, 020035, București.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
• Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor
• Legea 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985
• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
• Colecția tipărită a Observatorului Urban București (disponibilă pe www.observatorulurban.ro/Buletin-informativ.html)

Legislația va fi studiată în varianta textului adusă la zi.

Inițiat, în 2007, de către Uniunea Arhitectilor din România, Observatorul Urban București, se constituie într-o structura de monitorizare profesională a intervențiilor din Capitală, de expunere a acestora, de evaluare și diseminare.

Uniunea Arhitectilor din Romania este o asociație profesională de creatori care are între obiectivele majore promovarea arhitecturii și a urbanismului ca domenii ale culturii și protejarea patrimoniului construit și a peisajului. Activitatea UAR include: sustinerea cercetarii de specialitate, monitorizarea respectării legislației, editarea de publicații, organizarea de expoziții și dezbateri profesionale, monitorizarea protecției patrimoniului cultural și stimularea salvgardarii și punerii în valoare a acestuia.

Mai multe informații despre Observatorul Urban București și Uniunea Arhitecților din România, pe paginile web ale acestora: www.observatorulurban.ro, respectiv, www.uniuneaarhitectilor.ro.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc