Publicat: 19 octombrie 2015, ultima actualizare: 30 octombrie 2015

Eveniment INP dedicat aniversării a 140 de ani de la nașterea arh. Ion D. Trajanescu

"ION D. TRAJANESCU (1875-1964) arhitect, restaurator, profesor, publicist" - 6 noiembrie 2015, cu începere de la ora 10.30, sediul INP din str. Zossima Demarat nr. 8, sector 3, București

Vineri, 6 noiembrie 2015, cu începere de la ora 10.30, la sediul Institutului Național al Patrimoniului din str. Zossima Demarat nr. 8, sector 3, București, se va desfășura masa rotundă cu tema "ION D. TRAJANESCU (1875-1964) arhitect, restaurator, profesor, publicist". Cu acest prilej va fi vernisată expoziția și vor fi lansate DVD-ul și website-ul www.trajanescu.ro, dedicate personalității arhitectului, realizate în cadrul proiectului cultural "Restauratori români: arhitectul Ion D. Trajanescu - 140 de ani de la naștere", beneficiar al unei finanțări din partea Uniunii Arhitecților din România din fondul "Timbrul Arhitecturii" în anul 2015.

Proiectul a presupus cercetarea, digitizarea și repertorierea documentelor datorate acestuia aflate în arhiva și biblioteca Institutului Național al Patrimoniului. În cadrul fondului arhivistic al Comisiunii Monumentelor Istorice, documentele întocmite de arhitectul Ion D. Trajanescu sunt substanțiale și semnificative. Memorii, referate, note, antemăsurători și devize, corespondență, ordine de șantier, condiții speciale și norme sunt prezente toate în dosarele monumentelor istorice de care s-a ocupat restauratorul.

Institutul Național al Patrimoniului continuă cu acest proiect programul "Restauratori români", inițiat în 2014 prin evocarea activității arhitectului Horia Teodoru (1894-1976), program ce își propune să readucă în actualitate și să pună în valoare opera înaintașilor arhitecți, reprezentanți de seamă ai școlii românești de restaurare, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice și Direcției Monumentelor Istorice.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc