Publicat: 11 noiembrie 2015, ultima actualizare: 12 noiembrie 2015

Evenimentul de încheiere al proiectului cultural „Verna-cultura. Meșteșuguri tradiționale în contextul arhitecturii contemporane"

Verna-cultura. Meșteșuguri tradiționale în contextul arhitecturii contemporane

Asociația Moara de hârtie împreună cu Facultatea de Arhitectură a Universității „Spiru Haret" vă invită la evenimentul de încheiere al proiectului cultural „Verna-cultura. Meșteșuguri tradiționale în contextul arhitecturii contemporane" desfășurat în data de 17.11.2015, începând cu orele 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România, situat în str. Jean Louis Calderon, nr. 48, sector 2, București.

În cadrul evenimentului se va vernisa expoziția itinerantă „Școala de vară Verna-cultura. Meșteșuguri tradiționale în contextual arhitecturii contemporane" și se va lansa Ghidul de bune practici, ambele prezentând activitățile derulate în cadrul proiectului.

Re-cunoașterea meseriilor tradiționale din domeniul construcțiilor reprezintă însăși re-cunoașterea specificului arhitecturii românești. Cu acest scop, Asociația Moara de hârtie în parteneriat cu Facultatea de Arhitectură a Universității "Spiru Haret" și Fundația Europeană pentru Dezvoltare Ecodurabilă a organizat în perioada 13-23 iulie 2015 Școala de vară „Verna-cultura. Meșteșuguri tradiționale în contextul arhitecturii contemporane", în localitatea Comana, jud. Giurgiu, adresată unui număr de 15 arhitecți debutanți și finanțată din Fondul „Timbrul Arhitecturii", prin intermediul Sesiunii de proiecte culturale 2015 a Uniunii Arhitecților din România.

Prin derularea Școlii de vară, tinerii arhitecți au avut posibilitatea să participe la module teoretice și practice care au avut ca scop cunoașterea tehnicilor de realizare a construcțiilor tradiționale de tip vernacular. Seminariile teoretice la care au participat au fost completate cu vizitarea unor obiective din satul Comana, edificatoare în domeniul practicilor de construcție vernaculară. De asemenea, tinerii arhitecți s-au implicat pe șantierul proiectului Satul meșteșugurilor, un proiect al Asociației Moara de hârtie, unic în România, atât prin modalitățile tradiționale de construcție, cât și prin obiectivele socio-educative și culturale pe care le urmărește - construcția unui mic sat dedicat meșteșugurilor tradiționale, care să fie o sursă de venit pentru comunitate.

Mai multe detalii despre acest proiect puteți afla pe pagina de facebook Școala de vară Verna-cultura, pe site-ul Asociației Moara de hârtie www.moaradehartie.ro și pe site-ul Universității „Spiru Haret" www.spiruharet.ro. Persoana de contact: Lect.dr.arh. Andreea Matache, Universitatea „Spiru Haret", initiator proiect Telefon: 0728294218, email: arhmatache@yahoo.com

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc