Publicat: 9 martie 2016

Tempora, expoziție de pictură - Michaela Iatan 10-23 martie 2016

Vă reamintim că joi, 10 martie, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală, va avea loc vernisajul expoziției "Tempora" arhitect Michaela Iatan.

"Timpuri diferite, timpuri metafizice sau istorice, de la timpul cosmic la timpul personal, de la anotimpuri la diferitele perioade în care au fost pictate tablourile.

Și fiecărui timp îi corespunde o tehnică picturală diferită: grafică, acuarelă, culori acrilice , ulei , tehnici mixte care să se plieze pe transmiterea momentului unic în care o ideie sau o trăire specială ne sunt sugerate de o lumină specială ce cade pe un obiect poate banal.

Geneza” ambiționează să surprindă metaforic crearea Pământului.

Habitatul” e privit ca un tărâm magic , cu misterioase întrepătrunderi, ce primește lumina dătătoare de viață a soarelui și susține cu generozitate viața și însăși civilizația noastră.

Portretul Julietei”-imagine a acestui arhetip al dragostei pure și absolute care continuă să fascineze de sute de ani. Figură imaginară dar atât de prezentă în lucrări dramatice, în opere lirice, poeme simfonice sau balet, în artă plastică și în conștiința colectivă până în zilele noastre. Portret în cadru renascentist, dar contemporan nouă.

Tot din Renaștere ne-a rămas și Veneția, oraș în care lumina reflectată de apă tremură pe vechile ziduri , ca în „gondolier” și în care, la adăpostul unei măști, putem plonja în alte epoci, în decorul somptuos al pieței San Marco („carnaval”).

Clădirilor vechi le răspunde catedrala nouă, în curs de execuție pe teren, dar poate și în noi („catedrala”).

Case fantastice, în lumina aurie a toamnei („toamnă de aur”), sau case vechi din București, rămase ciudat de stinghere (cum e „casa albă”) sau care se ascund misterios sub perdele de iederă („casa cu iederă”).

Naturi statice, unele dramatice, în flăcări, altele calme, flori nostalgice sau învăpăiate punctează fiecare câte un moment din această continuă trecere. O, tempora…" 

arh. Michaela Iatan

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc