Publicat: 16 octombrie 2017

Expoziția "Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și Regalitatea", 1-15 noiembrie, Muzeul Municipiului București - Palatul Suțu

I  N  V  I  T  A  Ț  I  E

Avem plăcerea de a vă invita la

EXPOZIȚIA  ARHITECTURA  INTERBELICĂ A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA

 01– 15 NOIEMBRIE 2017

 V  E  R  N  I  S  A  J

7 NOIEMBRIE 2017, ORA 18:00

la  Muzeul  Municipiului  București - Palatul Suțu, Bulevardul Ion C. Brătianu 2, București

Expoziția, componentă a proiectului cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și Regalitatea”, realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian, pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european.

Expoziția, găzduită de Muzeul Municipiului București, în holul central al Palatului Suțu, în perioada 1-15 noiembrie 2017, va cuprinde 30 de panouri de fotografie de arhitectură a unor edificii de arhitectura modernă relevante, lucrări reprezentative pentru arhitectura modernistă a Capitalei din perioada interbelică. Bucureștiul este considerat capitala est - europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă, patrimoniu realizat, în mare parte, în perioada interbelică. Vernisarea expoziției și lansarea catalogului vor avea loc marți, 7 noiembrie 2017, ora 18:00.

“Pentru arhitectura Bucureștilor, deceniul al IV-lea al secolului trecut a fost cel al unei modernități pe care nici o alta capitală din estul european nu a cunoscut-o.”

Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu

Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române

Proiectul este realizat de Uniunea Arhitecților din România în parteneriat cu Academia Română - Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și Muzeul Municipiului București.  Acest proiect cultural este  finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.

Pentru detalii accesați și: www.muzeulbucurestiului.ro

COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
Avem plăcerea de a vă invita la
E  X  P  O  Z  I  Ț  I  A
A R H I T E C T U R A   I N T E R B E L I C Ă
  B U C U R E Ș T I U L U I   Ș I   R E G A L I T A T E A
 
01– 15 NOIEMBRIE 2017
V  E  R  N  I  S  A  J 
7 NOIEMBRIE 2017, ORA 18:00
la  Muzeul  Municipiului  București - Palatul Suțu, Bulevardul Ion C. Brătianu 2, București
 


Expoziția, componentă a proiectului cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și Regalitatea”, realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian, pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european.
Expoziția, găzduită de Muzeul Municipiului București, în holul central al Palatului Suțu, în perioada 1-15 noiembrie 2017, cuprinde 30 de panouri de fotografie de arhitectură a unor edificii de arhitectură modernă relevante, lucrări reprezentative pentru arhitectura modernistă a Capitalei din perioada interbelică. Bucureștiul este considerat capitala est - europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă, patrimoniu realizat, în mare parte, în perioada interbelică. Vernisarea expoziției și lansarea catalogului vor avea loc marți, 7 noiembrie 2017, ora 18:00.
“Pentru arhitectura Bucureștilor, deceniul al IV-lea al secolului trecut a fost cel al unei modernități pe care nici o alta capitală din estul european nu a cunoscut-o.”
Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu
Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române
 
Proiectul este realizat de Uniunea Arhitecților din România în parteneriat cu Academia Română - Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și Muzeul Municipiului București.  Acest proiect cultural este  finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.
Pentru detalii accesați: 
www.uniuneaarhitectilor.ro
www.muzeulbucurestiului.ro
 
Coordonator proiect: Luca Matei Stoian
 
 
ARGUMENT
Arhitectura modernă a Bucureștiului în contextul mediului economic prosper și al programelor generale ce vizau modernizarea orașului a constituit pentru România unul din factorii care a adus țara în miezul civilizației europene. Bucureștiul dispune de un valoros patrimoniu arhitectural modernist, realizat preponderent în perioada interbelică. Bucureștiul este considerată capitala est-europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă.
Proiectul valorifică nivelul extraordinar al creativității arhitecților români din perioada interbelică și demonstrează că vasta producție de opere arhitecturale din București a avut un rol important, cu efecte vizibile în devenirea modernității românești.
 
SCOP 
Clădirile interbelice au nevoie de intervenții urgente de consolidare, restaurare și punere în valoare. Procesul de degradare și distrugere, demolarea sau neîngrijirea multor clădiri de patrimoniu din București, care conferă identitatea arhitecturii moderne autohtone, poate fi oprit prin mai multe instrumente; cunoașterea este unul dintre ele.
Proiectul cultural dorește să aducă un instrument convingător spre o îmbogățire a cunoștințelor cetățenilor din București, instrument reprezentat de această arhitectură modernistă, pe care o regăsim pe principalele străzi ale Capitalei.
Creațiile marilor arhitecți moderni, primesc - prin acest proiect - o cheie de informare suplimentară și un argument în favoarea aprecierii, la justa valoare, acestea reprezintă simbolul perenității românești. Prin noutatea și complexitatea înțelegerii modernității europene, proiectul aduce o perspectivă suplimentară în valorificarea arhitecturii românești din perioada interbelică.
 
JUSTIFICARE 
În contextul actual al unui habitat „poluat” de produse arhitecturale făcute fără discernământ (ca o consecință a tehnologiilor și materialelor de construcții, nu ca deziderat) cultura arhitecturală este un liant semnificativ al gesturilor construite edificate responsabil. Înțelegerea arhitecturii moderne românești din perioada interbelică, analiza punctuală a creației arhitecturale a celor mai marcante personalități ale arhitecturii noastre reliefează fenomenului arhitecturii moderne  internaționale și modul de reflectare a acestuia în arhitectura românească.
 
CE ESTE?
Proiectul „ARHITECTURA INTERBELICĂ  A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” are la bază o cercetare de actualitate, bine documentată fotografic, care se dorește un mijloc de familiarizare critică cu operele unora dintre cei mai reprezentativi arhitecți români ai stilului modern.
„ARHITECTURA INTERBELICĂ  A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” prezintă sursele formale și teoretice ale arhitecturii moderne românești din ariile urbane și expune operele arhitecților români interbelici.
Prezentarea unor documente relevante și o analiză a operelor acestora fundamentează conținutul proiectului care evidențiază și argumentează cum raționalismul european s-a reflectat în arhitectura românească din perioada interbelică în deosebi în București. Raționalismul european, expresie a măsurii și echilibrului, a aspirat constant la concizie, puritate, frumusețe, eleganță.
 
CUI SE ADRESEAZĂ 
Proiectul se adresează în primul rând arhitecților, dar și publicului larg interesat de arhitectura modernă din Bucureștiul  anilor ’30, care doresc să își lărgească orizontul cultural. Proiectul contribuie la o mai bună înțelegere a arhitecturii moderne românești în contextul modernității europene.
Proiectul se alătură cu competență numeroaselor proiecte expoziționale de istorie, teorie a arhitecturii, prin care o tânără generație de arhitecți români lărgesc considerabil aria cunoașterii trecutului nostru apropiat în contextul european și mondial.
 
ORGANIZATOR SI PARTENERI
Proiectul este realizat de Uniunea Arhitecților din România în parteneriat cu Academia Română - Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și Muzeul Municipiului București.  

FINANȚATOR
Acest proiect cultural este  finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.
 
DESPRE AUTOR
„Luca Matei Stoian este reprezentantul unei generații tinere de arhitecți extrem de promițătoare, aș spune, foarte europene. Este produsul Școlii Românești de Arhitectură, este elevul unuia dintre importanții profesori ai Universității de Arhitectură, prietenul meu prof. arh. Sorin Vasilescu.
Ceea ce a reușit arhitectul Luca Matei Stoian, este să     realizeze o expoziție absolut remarcabilă, cu o deschidere de orizonturi și ea absolut remarcabilă.
În orice caz lui Luca Matei Stoian îi datorăm această  deschidere, care nu contează numai pentru istoria arhitecturii ci contează pentru întreaga istorie a culturii Românești.”
Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu,
Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române
 
Luca Matei Stoian este doctor arhitect, membru al Ordinului Arhitecților din România,membru al Uniunii Arhitecților din România, artist vizual, designer, bursier „Vasile Pârvan” (2012-2014) la „Accademia di Romania”, Roma, Italia, unde realizează expoziții internaționale personale și colective de artă și arhitectură. Susține prelegeri și conferințe la facultăți de design și arhitectură din Italia, Germania și Danemarca.
În România, în 2013, câștigă premiul secțiunii Imagine de Arhitectură la Anuala de Arhitectură 2013 cu fotografia „Palazzo della Civilta Italiana Colosseo Quadrato”. Bazându-se pe o cercetare amplă și bine documentată câștigă, în 2015, sesiunea de finanțare a Ordinului Arhitecților din România cu proiectul editorial intitulat „Reflexe ale arhitecturii moderne italiene în arhitectura românească” și, în 2016, cu proiectul editorial „Interferențe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească”.
În 2017 câștigă la sesiunea de finanțare  ARCUB cu proiectul cultural „Arhitectura Interbelică  a Bucureștiului și Regalitatea”, proiect cultural finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.
 

CATALOGUL EXPOZIȚIE
Creațiile marilor arhitecți moderni primesc - prin acest album al expozitiei „ARHITECTURA INTERBELICĂ A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA”, realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian - o cheie de lectură suplimentară și un argument în favoarea aprecierii lor la justa valoare. Prin noutatea și complexitatea înțelegerii modernității europene, cartea aduce o perspectivă suplimentară în valorificarea arhitecturii românești din perioada interbelică.
Expoziția, componentă a proiectului cultural „ARHITECTURA INTERBELICĂ A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european. 

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc