Publicat: 18 decembrie 2015

Expoziția „Arhitecți români creatori de patrimoniu” la Accademia di Romania din Roma

Între 8 și 18 decembrie 2015, la Accademia di Romania din Roma a fost deschisă expoziția Arhitecți români creatori de patrimoniu.

După cum este cunoscut, expoziția a fost inițiată de Uniunea Arhitecților din România, în colaborare cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, având drept scop evidențierea contribuției arhitecților noștri la edificarea mediului costruit în perioada modernă și contemporană, din momentul înființării Societății Arhitecților Români (1891) și a Școlii particulare de arhitectură a Societății (1892), care a marcat începutul învățământului românesc de arhitectură. Ulterior, contractele de colaborare ale UAR cu Institutul Cultural Român au permis, prin finațarea ICR, completarea expoziției care, în prezent, cuprinde circa 200 panouri cu opere de arhitectură realizate de la sfârșitul secolului al XIX-lea până la 1990, ilustrând momentele semnificative ale evoluției arhitecturii - de la eclectismul sfîrșitului de secol XIX, la arhitectura neo-românească, la modernismul interbelic sau la căutările expresive ale arhitecturii postbelice. Expoziția a fost intinerată în țară și la centrele culturale ale ICR de la Londra, Praga, Stockholm, Budapesta, Madrid și alte localități din Spania.

Cele aproximativ 70 de panouri, cuprinzând opere semnificative ale arhitecților români din intervalul cuprins între 1869 și 1986 au fost expuse în frumoasa curte interioară a clădirii proiectate de Petre Antonescu (inaugurată în ianuarie 1933) și în sala de conferințe a Academiei Române.

La vernisaj, care a avut loc in seara zilei de 8 decembrie, au luat cuvântul, în absența prof. Mihai Bărbulescu, dl. dr. Iulian Mihai Damian, din partea Accademia di Romania, prof. dr. arh. Cristina Olga Gociman, coordonatorul proiectului și prof. dr. arh. Nicolae Lascu, membru al Comisiei culturale a Uniunii Arhitecților din România. Ambasada României la Roma a fost reprezentată de dl. Dan Pineta, ministru plenipotențiar.

Apreciem că expoziția Arhitecți români creatori de patrimoniu a fost prima manifestare de acest fel din Capitala Italiei, putându-se oferi specialiștilor și publicului larg o imagine revelatoare, de ansamblu, a arhitecturii noastre prin opere reprezentative și prin autorii acestora, personalități de marcă ale culturii românești.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc