Publicat: 10 iulie 2024

Festivalul Pădurii Școala de la Bunești, 12-14 iulie

Program

Vineri 12 iulie

sosirea invitaț ilor ș i cazarea, cina la ora 20:00

Sâmbătă 13 iulie

8:00 – 9:00

Micul dejun

9:00 – 10:00

arh. Ana-Maria Goilav, 12 prototipuri pentru arhitectura No-Age, turul ghidat al campusului ș i prezentarea pavilionului din lemn de stejar

10:00 – 10:30

Cuvinte de salut Consiliul Județ ean Argeș , Primăria Comunei Mălureni, Arhiepiscopia Argeșului

10:30 – 11:00

dr. Petre Guran, Regele tâmplar. Simbolismul unei meserii arhetipale

11:00 – 11:30

Pauză de cafea

11:30 – 11:45

acad. Gheorghe Păun, redactor-fondator al Revistei Curtea de la Argeș

11:45 – 12:00

arh. Ileana Tureanu, președintele Uniunii Arhitecților din România

12:00-12:30

acad. arh. Șerban Sturdza, Parcul dendrologic al conacului Petre P. Carp din Țibănești

12:30 – 13:00

arh. Georgia Cristea - Marea Britanie, Conservation Architect, Traditional Architectural Group 13:00 – 14:00 prânzul în trapeza campusului

14:00 – 14:30

dr. Mihail Caradaică, director executiv al Fundaț iei Pădurea de Mâine, Comunitățile Pădurii

14:30 – 15:00

Ștefan Ciprian Anghel, Directorul Complexului Naț ional Muzeal Astra Sibiu

15:00 – 15:30

ing. silv. Sorin Balaș - OS Piteș ti, ș i ing. silv. Radu Dumitrache - OS Mușătești, Pădurile Argeșului între ecologie și economie

15:30 – 16:00

dr. ing. Mihai Enescu - USAMV Bucureș ti, Omul și lemnul: o relație de-o viață

16:00 – 16:30

Pauză de cafea

16:30 – 17:00

dr. Andreea Duțu - Universitatea Tehnică de Construcț ii București

17:00 – 17:30

Călin Vasilescu, sculptor, Xylologia. Pseudo-știința valorii lemnului în spațiul public

17:30 – 18:00

Luiza Barcan, istoric de artă, Tipologia bisericilor de lemn din Vâlcea și Argeș

18:00 – 18:30

Silviu Man, eseist, Ce-și face omul cu mâna lui. Sau cum să te faci țăran în era digitală

18:30 – 19:00

Întrebări și discuții

19:00

Cina în trapeza campusului

20:00 – 22:00

Cătălin Torsan și Andrei Bălan: seminar despre fluier urmat de un concert de improvizație TJB 

Duminică 14 iulie

10:00 - 20:00

Târg ș i ateliere cu public

1. Atelier arh. Ciprian Manda

2. Atelier Zo Kraft, arh. Andrei Pripasu și artist plastic Ionuț Toma

3. Dulgherie ș i tâmplărie: Samuel Frățilă, Blaj, Square Wood SRL și Ion-Bogdan

Onoiu

4. Dulgherie ș i tâmplărie: Vali Dezrobitu - Piteș ti, Nicu Onea - Mușătești, Aron Simion - Rucăr, Ionel Oprea - Albești

5. Florentin Patriche, Eurowood – tratamente naturale pentru lemn

6. Obiecte gospodăreș ti din lemn din comuna Mălureni, coordonatori Petre și Jan Lăzăroiu

7. Școala Arheia

8. Casa Retro, Nicolae Tătăranu

9. Leaf me - Atelier de țesături imprimate cu plante de Emilia Nastase

10. Arta în lemn, Radu Mihai - Horezu

11. Horticultură: Maria Stănică, Iuliana Ghinea, Cristian Zahiu, Puia Savu

12. Tică Vasile, lutier  - Valea Iașului, Argeș

13. Împletituri de nuiele și linguri de lemn, familia Luca - Păuleasca, Argeș

Și alții.

Evenimentul este finanațat de Fundația Pădurea de Mâine și Uniunea Arhitecților din România.

Program Festivalul Pădurii.pdf

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc