Publicat: 9 februarie 2017

Fișă revizuită pentru acordarea ajutoarelor sociale pentru arhitecți

În conformitate cu hotărârea Colegiului Director nr. 6 din 16.12.2011, se acordă ajutoare sociale, pentru boli cronice, arhitecților membri UAR, cu cotizația plătită la zi. 

Pentru situații de boală deosebite, în care se află arhitecți care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de hotărârea Colegiului Director nr. 6 din 16.12.2011, Comisia Socială va prezenta cazurile în Colegiul Director sau în Senat, care va aproba sau nu va apoba cererile respective.

Cererile aprobate vor fi în final Semnate de Președintele UAR și de Vicepreședinte Social.

Menționăm că Președintele UAR dispune de un fond social din care poate acorda ajutoare cu înștiințarea Senatului.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc