Publicat: 22 ianuarie 2019

Conferința susținută de prof. dr. arh. Gabriela Tabacu: "Arhitectul Florea Stănculescu sau arhitectura Interbelicului românesc între genius loci și Zeitgeist", 20 februarie, ora 18.00, în Calderon 48

Vă așteptăm la Conferința "Arhitectul Florea Stanculescu sau arhitectura Interbelicului românesc între genius loci și Zeitgeist", susținută de prof. dr. arh. Gabriela Tabacu.

"Format la școala tradiționalismului într-o perioadă de mari presiuni identitare pentru țară, Florea Stănculescu își va schimba în timp opiniile în legătură cu direcția de evoluție a arhitecturii românești, devenind în perioada interbelică unul dintre puținii arhitecți care au izbutit să aibă o percepție integratoare asupra complexelor realități din țară."

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc