Publicat: 19 septembrie 2018

Gala de lansare a BNA ediția a XIII-a

Calendarul Galelor de Premiere

01.10.2018 - Gala de  Lansare a BNA, ediția a XIII-a și premierea proiectelor câștigătoare de la secțiunile Arhitectura rezidențială, Arhitectura construcțiilor publice, Design interior - Teatrul Național București, intrarea din str. Tudor Arghezi - BUCUREȘTI

08.10.2018 - Gala secțiunii Arhitectura verde și energii alternative - Teatrul „Maria Filotti” - BRĂILA

13.10.2018 - Gala secțiunii Rural - Muzeului Etnografic al Transilvaniei - CLUJ

17.10.2018 - Gala secțiunii Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților - Sinagoga Neologă SION - Str. Independenței - Oradea

17.10.2018 - Gala secțiunii Spațiul public incluziv - Muzeul Orașului Oradea - Complex cultural (Cetatea) - ORADEA

20.10.2018 - Gala secțiunii Publicații de arhitectură - Biblioteca Universității Tehnice - IAȘI

21.10.2018 - Gala secțiunii Diplome. Arhitecți în afirmare - foaierul și curtea interioară ale Primăriei Sibiu - SIBIU

22.10.2018 - Gala secțiunilor Fotografia de arhitectură și Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă - Cetatea Medievală - TÂRGU MUREȘ

Calendarul Expozițiilor Publice 

01-15.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunile Arhitectură rezidențialăArhitectura Construcțiilor Civile și Design interior  - Teatrul Național București, intrarea din str. Tudor Arghezi - BUCUREȘTI 

08-22.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunea Arhitectura verde și energii alternative - Teatrul „Maria Filotti” - BRĂILA

13-25.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunea Arhitectură rurală - foaierul Facultății de Arhitectură - CLUJ

17-29.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunile Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților și Spațiul public incluziv - Cetatea Oradea și Centrul Comercial Lotus - ORADEA

18-20.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunea Publicații de arhitectură - Biblioteca Sala pașilor pierduți, Universitatea „Gh. Asachi” - IAȘI

21-30.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunea Diplome. Arhitecți în afirmare - foaierul și curte interioară ale Primăriei Sibiu - SIBIU

22-28.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunile Fotografia de arhitectură și Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă - Cetate Medievală - TÂRGU MUREȘ

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc