Publicat: 15 februarie 2017

„Ghid de Arhitectură – pentru încadrarea în specificul local din mediul rural”

Vineri, 10 februarie 2017, ora 18:00, în prezența unei asistențe numeroase, s-a lansat, la sediul Filialei OAR Sibiu-Vâlcea, primul „Ghid de Arhitectură – pentru încadrarea în specificul local din mediul rural”.

El este adresat celor care vor face intervenții în zona cu influență săsească din sudul Transilvaniei. 

Echipa de autori este formată din arh. Eugen VAIDA, arh. Dana RAICU, arh. Veronica VAIDA și arh. Klaus BIRTHLER, coordonator Eugen VAIDA. Consultanți științifici: prof. dr. h. c. Christoph MACHAT și arh. Jan HULSEMANN, editarea și machetarea fiind asigurate de arh. Veronica VAIDA. 

Ghidul este finanțat de OAR din Fondul Timbrul Arhitecturii, iar proiectul este susținut de Anglo Romanian Trust for Traditional Architecture (ARTTA), Global Heritage Found (GHF) și The Headley Trust.

Pe întreg teritoriul României se vor edita în total 48 de ghiduri pentru fiecare zonă de influență arhitecturală specifică. Sunt antrenați în această activitate 102 arhitecți. În prezent, sunt în stadiu de redactare 32 ghiduri. Fiind primul apărut, Ghidul apărut vineri, 10 februarie, pune Sibiul pe primul loc în ceea ce privește finalizarea. După modelul acestuia vor fi editate și toate celelalte, într-un termen de circa 2 ani.

Ghidul este structurat pe 7 capitole: ZONA; SPECIFICUL LOCAL; AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR; AMENAJAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE; ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE; SPAȚIUL PUBLIC ȘI PERFORMANȚA ENERGETICĂ.

Am răsfoit ghidul și am reținut din textul de început, ROSTUL GHIDULUI, că „… își propune să fie un set de reguli ușor de aplicat, cu exemple clare (inclusiv de tipul AȘA DA sau AȘA NU) care să faciliteze alegerea modelelor adecvate de către cei care vor să construiască în mediul rural… Obiectivul esențial al acestui ghid este păstrarea nealterată a spiritului așezărilor în care sunt produse proiectele și creșterea calității vieții, dar cu conservarea tradițiilor și a peisajului cultural existent – acestea fiind, de fapt, resursa pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural”.

 Aflați mai mult despre eveniment:

 http://www.uarsibiu.ro/evenimente/

 http://www.uarsibiu.ro/wp-content/uploads/2017/02/INFO2.pdf

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc