Publicat: 4 decembrie 2017

Lansare de carte: Grădinile Castelului Peleș, 8 decembrie, ora 18.00, Cărturești Verona

„Studiul lui Alexandru Mexi aduce pentru prima dată în atenția publicului o serie întreagă de elemente care dau o viziune de ansamblu asupra construcției grădinilor Peleșului. Bazat pe o atentă cercetare de arhive, el ne pune la dispoziție planuri uitate de extindere a teraselor, schițe tehnice și de construcție, variante de lucru pentru construcția și amenajarea teraselor, planuri de consolidare a teraselor (nepuse încă în operă). Minuțioasa examinare a arhivelor Castelului a adus drept roade publicarea unor elemente necunoscute până astăzi, cum ar fi cascada și alpinariul Regelui Ferdinand, un proiect mai târziu de extindere a teraselor, reamplasarea în diferite epoci a obiectelor de artă statuară. Neobositul cercetător oferă comparații vizuale între statuile de la Peleș și originalele din Occident, discută epocile istorice diferite de construcție a parcului și a grădinilor terasate ale castelului, atât din perspectiva unei istorii factuale, cât și din perspectiva rolului lor în construcția mitologiei regale, aduce la lumină liste istorice cu plante folosite în amenajările peisagistice ale domeniului și, în sfârșit, oferă o radiografie (mai mult

vizuală decât textual-descriptivă) a parcului și a teraselor așa cum se prezintă ele astăzi.”
(extras din prefață, Vlad Alexandrescu)

Alexandru MEXI (n. 1991, București) este inginer peisagist, master în studii culturale și doctorand la Universitatea din București, având ca temă de studiu istoria și fenomenul apariției parcurilor publice în România. Cercetător în domeniul istoriei artei grădinilor, el activează în mai multe proiecte culturale și de cercetare, desfășurate în țară și în străinătate. În România abordează tema istoriei grădinilor publice și private din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, preocupându-se și de elaborarea unor proiecte și strategii de conservare și de restaurare a unor obiective de patrimoniu peisagistic.
 
Cartea a apărut cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, din Timbrul Arhitecturii.

Lansare: 8 decembrie 2017, ora 18.00, Cărturești Verona

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc