In memoriam arh. Mariana Celac

Anunțăm cu deplină mâhnire stingerea din viată a doamnei arhitect Mariana Celac.

Membru de onoare al Fundației Pro Patrimonio, Mariana Celac a oferit constant cu determinare și dedicație consultanță în implementarea proiectelor fundației. Cu o practică editorială și profesională remarcabilă, Mariana Celac a încurajat explorarea unor direcții inovatoare prin implicarea comunităților din mediile rural și urban în arhitectura percepută prin intermediul practicilor de locuire. A avut o implicare decisivă în definirea strategiei pentru proiectul 60 de biserici de lemn și în proiectul de salvare și strămutare a bisericii din Pojogeni.

Odihnească-se în pace!

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc