Informații suplimentare privind sesiunea de finanțare a proiectelor culturale 2015

Potrivit anunțului de lansare a sesiunii 2015 a concursului de finanțare din Fondul "Timbrul Arhitecturii", Uniunea Arhitecților din România publică suma totală alocată pentru concurs, componența comisiei de jurizare și răspunsurile la întrebările adresate:

- fondurile alocate pentru concurs prin bugetul UAR aprobat de Senatul UAR: 265.000 lei.

- componența Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor Culturale:

1.Prof. dr. arh. Nicolae Lascu
2. arh. Aurel Botez
3. Prof. dr. arh. Iuliana Ciotoiu
4. Prof. dr. arh. Vasile Mitrea
5. Prof. dr. arh. Liliana Roșiu
Secretar: arh. Adrian Bălteanu

Membri supleanți:
1. Prof. dr. arh. Ioan Lucăcel
2. arh. Alexandru Panaitesacu

-răspunsurile la întrebările primite în sesiunea de finanțare a proiectelor culturale 2015 pot fi descărcate aici.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc