Procedura de înscriere în UAR

Pentru înscrierea în Uniunea Arhitecților din România, este necesară întocmirea unui dosar care să conțină următoarele documente:

Dosarul complet trebuie trimis, după aprobare în Colegiul Director al structurii teritoriale, la Secretariatul Comisiei Organizatorice a UAR pe adresa: 

str. Jean Louis Calderon, nr. 48, sectorul 2, cod 020038, București,
pentru a se întocmi raportul de propunere spre confirmare Comisiei Senatului U.A.R.

Pentru arhitectii / conductorii arhitecți, cuantumul taxei de înscriere în U.A.R. va fi după cum urmează:

a)        până în 30 de ani – 200 lei;

b)        între 30 și 35 ani – 500 lei;

c)        între 35 și 40 ani – 1.000 lei

d)        între 40 și 45 ani – 2.000 lei;

e)        între 45 și 50 ani – 3.000 lei;

f)        între 50 și 55 ani – 4.000 lei;

g)        între 55 și 60 ani – 5.000 lei;

h)        între 60 și 63 ani – 5.600 lei;

i)         peste 63 de ani – 6.800 lei.

La înscriere se achita taxa aferenta plus cotizatia pe anul in curs.

Senatul UAR a aprobat în data de 23 septembrie 2022 un nou cuantum al cotizației anuale. Hotararea se aplica de la 1 ianuarie 2023. 

-       Valoarea cotizației anuale este de 600 lei și se plătește până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul în curs. În cazul în care cotizația anuală de membru se plătește până la data de 30 aprile a anului în curs pentru anul în curs, membrii beneficiază de reducerea cotizației cu 100 lei, adică plătesc 500 lei.  

-       Membrii UAR aflați la începutul carierei profesionale, cu vârsta de până la 30 ani, beneficiază de reducere a cotizației cu 250 lei, adică plătesc 350 lei. Plata se poate face pe întreaga perioada a anului în curs pentru anul în curs. 

-       Pentru membrii UAR care nu își achită cotizația pentru anul în curs până la 31 decembrie a anului în curs, vor achita o cotizație de 750 lei.

Așa cum rezultă din prevederile Statutului, art. 8 alin. (1) lit. j), beneficiază de calitatea de membru UAR cu drepturi depline numai cei care au cotizația achitată la zi.

Pentru redobândirea calității de membru UAR cu drepturi depline, se va efectua plata cotizațiilor restante si sunt necesare următoarele documente:


Vicepreședinte UAR,
Coordonator Comisia Organizatorică, relația cu membrii și resurse finaciare
arh. Mirela Didă

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc