Publicat: 18 mai 2020

Institutul Național al Patrimoniului semnează și susține Manifestul Alianței Europene a Patrimoniului

Institutul Național al Patrimoniului anunță semnarea și susținerea Manifestului elaborat de Alianța Europeană a Patrimoniului (European Heritage Alliance) în contextul provocărilor curente generate de pandemia COVID-19, respectiv de repornirea și reconstrucția societății și economiei europene și globale. Intitulat Patrimoniul cultural - catalizator pentru viitorul Europei, manifestul comunității profesionale din domeniu subliniază rolul central pe care cultura și patrimoniul cultural îl pot avea în procesele de reconstrucț ie - pe baze sustenabile și incluzive - ale societăților europene imediat după depășirea crizei sanitare. Deși se află sub presiune considerabilă în contextul impactului pandemiei COVID-19, fiind unul dintre domeniile cele mai afectate - alături de turism, producț iile și evenimentele culturale -, acest sector este în măsură să ofere o serie de soluții la provocările cu care statele și Uniunea Europeană încep deja să se confrunte. Știm cât de urgente și profunde sunt problemele cu care sectorul patrimoniului cultural se confruntă acum, în Europa și în țara noastră. Este cu atât mai important ca liderii noștri politici și societatea să se ralieze mesajului european și să recunoască acestui sector meritele și rolul potențial pe care-l poate avea în reclădirea rețelelor sociale și economice atât de necesare pentru reziliența comunităților - fie ele locale, regionale sau internaționale. Manifestul Alianței Europene a Patrimoniului trasează principalele modalități prin care sectorul patrimoniului cultural poate contribui la redresarea Europei și solicită instituțiilor Uniunii să ofere acestuia un rol central în strategia pentru viitorul Europei. De la importanța conținutului cultural și a patrimoniului în mobilizarea încrederii cetățenilor și pentru bunăstarea acestora, la rolul cardinal jucat de moștenirea culturală europeană în conturarea unei identități puternice și a unei "Uniuni Europene a Valorilor Împărtășite" și până la contribuț ia dovedită a patrimoniului cultural în procese de regenerare urbană și rurală, în dezvoltarea de forme de turism inovatoare și sustenabile și, nu în ultimul rând, la modele de adaptare la schimbările climatice și Pactul Ecologic European (European Green Deal) - specialiștii patrimoniului propun 7 căi interconectate prin care Europa poate renaște pe baze mai echitabile și mai "verzi" pornind de la moștenirea culturală comună.  Le trecem în revistă, pe scurt, mai jos:

  1. Cultura și patrimoniul sunt ingrediente importante ale stării de bine și ale calității vieții. Investiția în patrimoniul cultural reprezintă o investiție în sănătatea publică și în calitatea vieții cetățenilor.
  2. Patrimoniul cultural reprezintă o ancoră și o busolă identitară necesară în contextul infodemiei și manipulărilor populiste. Europa este o uniune a valorilor împărtășite, iar identitatea europeană un atu pentru viitoarea reconstrucție politică, economică, socială.
  3. Patrimoniului cultural digital - deschizător de drumuri pentru transformarea digitală a societății. Ceea ce în plină criză sanitară a oferit resurse morale și de optimism europenile, poate servi drept model și punct de plecare pentru transformarea digitală - pe baze etice și umaniste - a întregii societăți.
  4. Patrimoniul cultural - resursă și parte integrantă pentru Pactul Ecologic European. Deși afectat de schimbările climatice, patrimoniul cultural conține, prin cunoașterea acumulată și practicile tradiționale conservate, răspunsuri valoroase la nevoia de adaptare și de compensare a efectelor negative. Dimensiunea culturală a transformării "verzi" a societății trebuie asumată pe deplin în cadrul Pactului Ecologic European (European Green Deal).
  5. Patrimoniul cultural - resursă parte integrantă pentru proiecte de regenerare urbană și rurală. În perspectiva pierderii dramatice de locuri de muncă, investițiile în regenerarea prin patrimoniu a zonelor urbane și rurale pot porni și amplifica recuperarea socială și economică a Europei. Există studii de caz ce demonstrează deja rolul patrimoniului în procese de regenerare și dezvoltare locală de pe cuprinsul continentului.
  6. Patrimoniul cultural - resursă și parte integrantă a inovării turismului și a regândirii sale pe baze mai durabile.
  7. Uniunea Europeană a Valorilor Împărtășite inspirație și premisă pentru solidaritate globală. Cultura și patrimoniul cultural sunt factori cheie în promovarea unor valori precum respectul, înțelegerea și încrederea, ca premize pentru solidaritate și cooperare globală.

Documentul a fost înaintat cu ocazia Zilei Europei, 9 mai 2020, de către o rețea vastă de organizații europene și mondiale active în domeniul larg al patrimoniului cultural și continuă să fie semnat și asumat de organizații și instituții naționale și regionale din întreaga lume - printre care ne bucurăm să ne numărăm. Vă invităm să parcurgeți documentul integral aici (ROENG).Încurajăm semnarea (aici) și distribuirea Manifestului Alianței Europene a Patrimoniului de către orice organizație și specialist din domeniul culturii și patrimoniului ce împărtășește principiile enunțate și își dorește ca acest sector să joace un rol central în schimbările ce vor interveni foarte curând în societatea noastră. 

Considerăm că mass media joacă un rol vital în consolidarea sectorului cultural și a unei Europe a valorilor comune, a umanismului și solidărității, din care România trebuie să facă parte de facto.

Vă mulțumim pentru susținere și vă stăm la dispoziție la comunicare@patrimoniu.ro pentru informații detaliate și adaptate contextului patrimoniului cultural românesc.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc