Publicat: 31 mai 2015, ultima actualizare: 1 iunie 2015

Întâlnirea președintelui U.A.R. cu președinții filialelor județene și de sector ale U.A.R, la Alba Iulia

În perioada 21 - 24 mai s-au desfășurat, la Alba-Iulia, lucrările întâlnirii anuale a președintelui U.A.R., dr. arh. Viorica Curea cu președinții filialelor județene și de sector (conform unei Horărâri a Senatului U.A.R din data de 27.02.2015). Această inițiativă a președintelui U.A.R a devenit tradițională după întâlnirile de la Sibiu (2013) și București (2014).

Alba - Iulia, prin grija președintelui acestei filiale județene, arh. Stelian Fleschin, a fost a treia gazdă unde s-au dezbătut cele mai importante aspecte ce țin de activitatea U.A.R, atât în teritoriu cât și la nivel central.
Cu această ocazie membrii delegației au vizitat și spațiul în suprafață de cca. 600 mp, acordat U.A.R de către Primăria Municipiului Alba - Iulia, situat în PALATUL PRINCIPILOR. Este de menționat și faptul că Primăria Alba - Iulia a demarat un proiect complex de consolidare și reabilitare, care se va realiza cu fonduri europene.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc