Istoric U.A.R. din 1891 până în prezent

130 SAR-UAR.pdf

Publicatii de arhitectură

Analele Arhitecturii, 1890-1894, editor Ion N. Socolescu, apariție punctuală

Arhitectura, 1906, editor George Sterian

Arhitectura, editor SAR, apariție neregulată (1916, 1919-1920, 1924-26, 1930-34, 1935-1944 (apariție relativ regulată))

Arhitectură-construcții 1948 (din seria Revistelor tehnice AGIR)

Arhitectură și Urbanism

Arhitectura RPR, organ al Comitetului pentru arhitectură și constructii de pe linga Consiliul de Miniștri, apoi al UARPR și al CSCAS (1960-1968?), redactor șef Marcel Melicson

Arhitectura, organ al UARSR și al CSCAS (1968-1971), apoi organ al UARSR, redactor șef Mircea lupu (1974), premiul III și medalia de bronz la concursul revistelor de arhitectura (3/1975) redactor șef Stefan Radu Ionescu (1982 - ?)

Arhitectura, revista a UAR, 1990, redactor șef Ștefan Ghenciulescu, 2011 - redactor șef Françoise Pamfil, 2014 - redactor șef Monica Lotreanu

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc