Publicat: 15 noiembrie 2015, ultima actualizare: 19 noiembrie 2015

Lansare "Regionalism în arhitectura secolului al XX-lea", autor Adrian Mahu

Joi, 19 noiembrie, va avea loc, la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR din str. J. L. Calderon 48, București, lansarea cărții „Regionalism în arhitectura secolului al XX-lea", autor Adrian Mahu.

Astăzi, poate spre surprinderea multora, într-o epocă a globalizării, cartea „Regionalism în arhitectura secolului al XX-lea", autor Adrian Mahu, este tot mai actuală.

Întotdeauna alături de tendințe de internaționalizare vor exista și tendințe de specificitate, personalizare în arhitectură. Spre a nu da naștere la conotațiile naționaliste, în ultimele decenii pentru tendințele de specificitate în arhitectură s-a adoptat termenul de Regionalism, care a fost folosit pentru prima oară de Pedro Figari în jurul anului 1910. Regionalism în arhitectură înseamnă respectul față de „Genius Loci", ansamblul datelor geografice, topografice, climatice, istorice care particularizează și dau specificul unui anumit loc.

Premiile internaționale acordate unor personalități precum Hassan Fathy, Reima Petilä, Ralph Erskine, Tadao Ando, Balkrishna Vithaldas Doshi, Charles Correa, Luis Barragan, Sverre Fehn, Rafael Moneo, Alvaro Siza Vieira, Paulo Mendes da Rocha, Ricardo Legorreta, Souto de Moura, Wang Shu, au demonstrat vigoarea și multiplele fațete pe care Regionalismul le poate căpăta în arhitectura secolului al XX-lea.

În condițiile actuale, conștienți de resursele limitate ale Pământului, tot mai mulți arhitecți se orientează către arhitectura sustenabilă care are încă din anii '40 în Hassan Fathy pe genialul ei antemergător.

Cel care a contribuit decisiv la apariția Regionalismului în arhitectura modernă a fost Le Corbusier, arhitectul autodidact și teoreticianul cel mai important în arhitectura și urbanismul secolului abia încheiat.

Structurarea cărții în 8 capitole a permis atât prezentarea problematicii Regionalismului și trecerea în revistă a celor mai importante lucrări teoretice referitoare la subiect, cât și a unor personalități reprezentative pentru Regionalism, din patru zone geografice diferite: Hassan Fathy din Egipt, Luis Barragan din Mexic, Constantin Joja din România, și Reima Pietilä din FinlandaMe.

Metoda comparației este cea mai indicată atunci când se tratează despre Regionalism în arhitectură, iar cei patru arhitecți aleși reprezintă treapta superioară a Regionalismului, „Regionalism înțelept".

Singurul drum înțelept pentru arhitectura actuală este redeșteptarea interesului pentru valorificarea tradițiilor și a rolului pe care filosofia arhitecturii îl are în elaborarea proiectelor, numai astfel evitându-se capcana modelor efemere și a consumerismului.

Cartea reprezintă de fapt primul tratat autentic despre Regionalism în arhitectură, beneficiind de o prezentare grafică deosebită în format A4 (210x297mm), coperți cartonate, în folie, însumând 448 pagini cu 467 imagini.
Cartea este în ediție bilingvă, română și engleză, pentru că autorul este convins de anvergura națională și internațională a lucrării sale și își dorește să fie cunoscută de arhitecții de pretutindeni.

Lucrare realizată în cadrul proiectului cultural publicații de specialitate, beneficiar al unei finanțări din partea UAR din Fondul "Timbrul Arhitecturii".

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc