Publicat: 11 decembrie 2017

Lansarea Anului european al patrimoniului cultural 2018

Patrimoniul nostru: acolo unde trecutul întâlnește viitorul

În cadrul Forumului Cultural European 2017, desfășurat la Milano, pe 7 și 8 decembrie, se lansează oficial Anul European al Patrimoniului Cultural - 2018. 
2018 va fi un an fără precedent pentru numărul și importanța activităților și inițiativelor pan-europene ce se adresează publicului larg și profesioniștilor din domeniul patrimoniului cultural. 
Scopul Anului European al Patrimoniului Cultural este încurajarea societății de a descoperi și explora patrimoniul european, de a crește conștientizarea pentru istoria și valorile comune și de a consolida apartenența la diversitatea culturală din spațiul european.


Institutul Național al Patrimoniului, coordonatorul național al Anului European al Patrimoniului Cultural în România, lansează totodată apelul național pentru proiecte din domeniul patrimoniului cultural material, imaterial și digital ce se vor putea derula în anul 2018 sub egida Anului European al Patrimoniului.


Logo-ul "Anul European al Patrimoniului Cultural" va putea fi atribuit acelor proiecte care se înscriu în obiectivele și prioritățile Anului European al Patrimoniului Cultural în cadrul căruia sunt promovate- în parteneriat cu Consiliul Europei, UNESCO, ICOMOS, Europa Nostra și alți stakeholderi din domeniu - zece inițiative majore, conturate în jurul a patru obiective:
* Angajament * 
- Patrimoniul comun: patrimoniul cultural european, istoria și a valorile comune aparțin tuturor și se apropie mai mult de oameni; 
- Patrimoniul la școală: descoperirea comorilor europene de la o vârstă fragedă; 
- Tineretul pentru patrimoniu: revitalizarea patrimoniului datorită tinerilor.
* Sustenabilitate *
- Noi utilizări pentru patrimoniu: reinventarea siturilor și a peisajelor industriale, religioase și militare; 
- Turism și patrimoniu: turism responsabil și sustenabil axat pe patrimoniul cultural.
* Protejare *
- Prețuirea patrimoniului: dezvoltarea unor standarde de calitate pentru intervențiile pe siturile de patrimoniu cultural; 
- Patrimoniul în pericol: combaterea traficului ilegal de bunuri culturale și gestionarea riscurilor legate de siturile de patrimoniu.
* Inovație *
- Competențe legate de patrimoniu: îmbunătățirea educației și formării profesionale pentru profesii noi și tradiționale;
- Patrimoniul pentru toți: inovației socială și încurajarea participării cetățenilor și a comunităților; 
- Știința pentru patrimoniu: cercetare, inovare, știință și tehnologie în beneficiul patrimoniului.

Gestionarea Anului European al Patrimoniului Cultural are loc:
• la nivel european:
- printr-un efort susținut al instituțiilor europene: Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Europei, Serviciul European de Acțiune Externă, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European;
- printr-un efort comun al diferitelor departamente ale Comisiei (sub conducerea Direcției Generale Educație și Cultură), axat pe educație, dezvoltare regională, coeziune socială, mediu, turism, cercetare, politica în domeniul audiovizualului etc.;
- Comisia Europeană este asistată de un Comitet compus din 35 de organizații reprezentative.
• la nivel național:
- printr-un coordonator desemnat de către statul membru al Uniunii Europene (pentru România - Institutul Național al Patrimoniului);
- coordonatorii naționali sunt susținuți de multiplicatori: birourile "Europa Creativă", reprezentanțele Comisiei Europene și ale Parlamentului European, părțile interesate din domeniul patrimoniului cultural etc.


Tipuri de acțiuni sau inițiative locale
Selecția se va realiza pentru proiecte și evenimente culturale aflate în concordanță cu obiectivele Anului European al Patrimoniului Cultural, conform Deciziei EU 2017/864, Articolul 2 și 3. Acestea sunt subliniate prin:
- inițiative care promovează dezbaterile și conștientizarea cu privire la importanța și valoarea patrimoniului cultural și, de asemenea, de a facilita angajamentul societății civile și a părților interesate;
- campanii de informare, expoziții, educație și sensibilizare;
- împărtășirea bunelor practici ale administrațiilor naționale, regionale și locale și diseminarea informației;
- realizarea de studii și activități de cercetare și inovare, cu difuzarea rezultatelor la nivel național sau european;
- promovarea proiectelor legate de Anul European al Patrimoniului Cultural, prin intermediul rețelelor media și al rețelelor sociale.

Tipurile de inițiative pot fi: 
- evenimente culturale sau spectacole, 
- evenimente media sau de lansare,
- expoziții,
- campanii de informare, educare sau de sensibilizare a opiniei publice,
- festivaluri,
- conferințe, simpozioane, forumuri sau dezbateri,
- studii de cercetare,
- workshop-uri,
- schimburi de experiență,
- proiecte digitale.
Această listă nu este exhaustivă și poate include și alte inițiative.

Beneficiari

Inițiativele se vor adresa atât publicului larg (inclusiv copiilor și tinerilor), profesioniștilor din domeniul patrimoniului cultural și altor părți interesate. Anul European al Patrimoniului Cultural aparține tuturor! 
Inițiativele pot fi în curs de desfășurare, cu dezvoltare în 2017 și 2018, sau planificate pentru anul 2018. Tematica inițiativelor poate fi dezvoltată pentru resursele moștenite din trecut, sub toate formele și aspectele: tangibile și intangibile. Astfel, sunt incluse: monumente și situri, peisaje și situri naturale, practici și meserii legate de domeniul cultural, diverse expresii ale creativității umane, colecții păstrate și administrate de către instituții publice sau private (precum muzee, biblioteci sau arhive), patrimoniul cinematografic etc. 
Pe măsura derulării Anului se va completa lista de proiecte și inițiative derulate sub egida sa, precum și lista de contacte asociată acestora.


Formularul de înscriere a proiectelor ce se vor derula în 2018 pentru atribuirea logo-ul și statutul de eveniment oficial în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural poate fi accesat aici
Institutul Național al Patrimoniului așteaptă propunerile dumneavoastră până la data de 22 decembrie 2017 la adresa 2018@patrimoniu.gov.ro.

Pentru mai multe informații, Comunicatul de presă al Comisiei Europene poate fi accesat aici.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc