Lansarea concursului de idei: "Reamenajarea Parcului din Livada Postei, Brasov"

Concursul este initiat si finantat de Schaeffler România, o companie industriala foarte importanta pe plan local, în parteneriat cu Primaria Municipiului Brasov. Investitia va fi asumata de companie împreuna cu alti investitori privati. Concursul are ca scop principal selectarea celor mai bune propuneri pentru crearea unui parc contemporan sustenabil, cu o identitate proprie, care sa constituie un centru de interes în oras, articulat coerent în sistemul verde al Brasovului. Amplasamentul cu o suprafata de cca. 2,7 ha este situat în vecinatatea centrului istoric catre Nord-vest, într-o zona cu repere deosebite de peisaj natural si construit a Brasovului.

Concursul de solutii este deschis, în doua faze, cu ridicarea anonimatului dupa jurizarea Fazei I. Juriul va selecta 8 proiecte finaliste care vor fi dezvoltate în Faza a II-a. Câstigatorului concursului i se va încredinta lucrarea. Organizatorul concursului este Ordinul Arhitectilor din România în parteneriat cu Filiala Brasov-Covasna-Harghita a Ordinului.

ELIGIBILITATE
Concurentii, atât individual cât si ca membri ai unei echipe, pot fi profesionisti sau studenti/absolventi în specialitatile arhitectura, urbanism, peisagistica, design, arte plastice. În Faza a II-a, este obligatorie cooptarea în echipa a unui arhitect cu drept de semnatura, membru al Ordinului Arhitectilor din România sau al unei organizatii profesionale similare din tarile Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana.

LIMBA
Toate documentele de calificare si piesele proiectului vor fi redactate obligatoriu în limba româna. Documentele de calificare emise în afara Statului român vor fi traduse în limba româna si legalizate.

PREMII
Concurentii finalisti în numar de 8 desemnati de juriu în Faza I vor primi onorarii de participare în suma de 1000 Euro fiecare. La finalul concursului se vor acorda urmatoarele premii:
-Premiul I - 5000 euro
-Premiul II - 2500 euro
-Premiul III - 1000 euro.

JURIU
Juriul este format din 5 membri titulari si 4 membri supleanti:
1. dir. gen. Alexandru Blemovici - membru titular, reprezentant Schaeffler România
2. arh. Razvan Dracea - membru titular
3. arh. Kim Attila - membru titular
4. primar George Scripcaru - membru titular, reprezentant Primaria Mun. Brasov
5. arh. Dorin Stefan - membru titular
6. ing. Cerasela Muntean - membru supleant si consultant pentru director general Schaeffler
7. arh. Edmund Olsefszky - membru supleant
8. istoric Alexandru Stanescu - membru supleant si consultant pentru primar
9. arh. Tudor Sfarghiu, Primaria Mun. Brasov - membru supleant si consultant pentru primar.

CALENDARUL CONCURSULUI
Lansarea concursului - 27 ianuarie 2011
Vizita amplasament - 4 februarie, ora11.00
Termen limita pentru formularea întrebarilor - 11 februarie
Termen pentru transmiterea raspunsurilor la întrebari - 18 februarie
Termen limita pentru înscriere - 14 martie
Termen limita predare directa/ depunere posta/ curier Faza I - 21 martie, ora 16.00
Termen limita livrare proiecte predate prin posta / curier - 25 martie, ora 16.00
Jurizare Faza I - 1-4 aprilie
Anuntare solutii retinute pentru Faza a II-a - 5 aprilie
Depunere si solutionare contestatii - 5-8 aprilie, ora 24.00
Anuntare rezultate Faza I + cerinte pentru Faza a II-a - 11 aprilie
Termen limita înscriere Faza a II-a si formulare întrebari - 18 aprilie
Termen pentru transmiterea raspunsurilor la întrebari - 21 aprilie
Termen limita predare directa/ depunere posta/ curier Faza II - 16 mai, ora 16.00
Termen limita livrare proiecte predate prin posta / curier - 19 mai, ora 16.00
Jurizare Faza a II-a - 20-21 mai
Anuntarea rezultatelor Faza a II-a - 23 mai
Depunere si solutionare contestatii - 26 aprilie, ora 24.00
Festivitate premiere - 1 iunie 2011

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Concurentii se pot înscrie fara plata, în perioada 27 ianuarie - 14 martie 2011, prin completarea si expedierea la secretariatul concursului a formularului de Preînscriere din Pachetul B - Regulament sau prin preînscrierea pe pagina dedicata concursului (http://www.oar.org.ro/ccursuri.php?st=0) a site-ului Internet al OAR www.oar.org.ro, sectiunea Concursuri.

DOCUMENTATIA DE CONCURS
Tema, regulamentul si anexele ce formeaza documentatia de concurs sunt disponibile exclusiv în format electronic si pot fi descarcate din pagina concursului a site-ului Internet al OAR www.oar.org.ro, sectiunea Concursuri.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI
Promotorul concursului organizeaza în data de 4 februarie 2011, ora 13.00 o vizita la amplasament - loc întâlnire la intrarea principala în parc (mijlocul laturii parcului dinspre Str. Sirul Livezii). Participantilor interesati li se va face o prezentare a amplasamentului si a temei, dupa care acestia vor putea adresa punctual întrebari ce se vor consemna Costurile si organizarea calatoriei cad în seama participantilor. Cei interesati sa viziteze amplasamentul se vor înscrie la Secretariatului concursului pâna în data de 2 februarie 2011.

PREDAREA PROIECTELOR
Conditiile de continut si de redactare ale proiectului sunt prezentate în tema de concurs si regulament. Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin posta/curier la sediul secretariatului local, cu adresa: Filiala Teritoriala Brasov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitectilor din România, Sirul Beethoven nr. 2, Brasov, jud. Brasov.
Data si ora limita a predarii este 21 martie 2011, ora 16.00.
Pe ambalaj se va mentiona „PENTRU CONCURS PARC BRASOV".
Coletele postale trebuie sa aiba înscrisa data si ora depunerii la oficiul postal / curier.

SECRETARIATUL CONCURSULUI
Ordinul Arhitectilor din România cu sediul în Bucuresti, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, cod postal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021-3172634; e-mail: concursuri@oar.org.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. Comunicarea concurentilor cu secretariatul se face numai în scris.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc