Lansarea concursului UAR de finantare a proiectelor culturale 2014

Categorie: Anunț public - condiții de concurs
Data afișării: 28 ianuarie 2014


În cadrul sesiunii din anul 2014, Uniunea Arhitecților din România scoate la concurs finanțarea proiectelor culturale de interes național care nu sunt predefinite de aceasta.
Condițiile de participare și procedurile de selecție se găsesc în
Regulamentul privind finanțarea proiectelor culturale și sociale ale UAR și Anexa 3B (fișa antecalcul pentru proiecte editoriale).

Plafonul maxim care poate fi solicitat este de 40.000 lei.
Se acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte cu derulare începând cu data semnării contractului pâna în 10 noiembrie 2014, în limita fondurilor bugetare alocate cu această destinație, aprobate de Senatul UAR, în valoare totală de 275.000 lei.
Nicio finanțare nerambursabilă nu poate depăsi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferența se acoperă din resursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor sau din alte surse.

Solicitările se trimit la adresa: Uniunea Arhitecților din România, str. Dem. Dobrescu nr. 5, București, Sector 1.
Proiectele trebuie să ajungă la adresa indicată în intervalul 5 - 7 martie, 9:00 - 16:00, indiferent de modalitatea de expediere aleasă - prin poșta, prin depunere directă etc.
N.B. Cererile de finanțare scrise de mână nu vor fi acceptate.

Beneficiari eligibili
a/ persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfășoară activități culturale și sociale (ONG-uri);
b/ instițutii publice care organizează activități culturale și sociale.

Tematici eligibile în 2014
a/ biografii de arhitecți notabili (studii, profesori, exercitarea meseriei, lucrări, opere în Lista Monumentelor Istorice, evaluare, contribuții la dezvoltare domeniului etc.);
b/ producerea, conservarea și punere în valoare a documentelor de arhitectură (relevee, material fotografic etc.) din România, privind străzi, galerii, scuaruri, piețe, istoric, planuri, desfăsurări, vederi detaliu și ansamblu, vederi aeriene etc.
c/ monografii de clădiri monumentale (situare, istoric, valori, descriere, planuri, sistem constructiv, materiale, fațade, fotografii, autor, executant, comanditar);
d/ tratate, dictionare, ghiduri (cercetări istorie teorie, cronologii, monografii regionale, instrumente de lucru cu caracter enciclopedic, îndrumare turistice privind obiecte de arhitectură, ansambluri, zone etc.);
e/ acțiuni de salvgardare și punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală;
f/ acțiuni de încurajare efectuate de catre tinerii arhitecti și membrii U.A.R în vederea implicării civice în probleme ce țin de cadrul construit al localităților;
g/ ateliere, școli de vară, work shop-uri ce implică dobândirea de către tinerii arhitecti a unei practici în meserii tradiționale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor.

Conținutul dosarului solicitării de finanțare
a/ foaia de capăt a dosarului de solicitare (Anexa 1 a Regulamentului)
b/ formularul tipizat de solicitare a finanțării (Anexa nr. 2 a Regulamentului - tabele A-G);
c/ bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului, (Anexa nr. 3A sau, pentru publicatii, Anexa nr. 3B a Regulamentului);
d/ nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al proiectului propus (max. 1 pagină);
e/ documente privind parteneriatul cu alte organizatii nonprofit, dacă este cazul (Anexa nr. 4 a Regulamentului);
f/ dovada că dispun de un cont bancar pentru efectuarea operațiunilor financiare aferente proiectului, dovada faptului că solicitantul desfășoară activități în domeniul cultural - extras statut, act constitutiv etc.;
g/ dovada că există și alte surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului, minimum 10% (extras cont, parteneriate care să vizeze suma);
h/ în cazul proiectelor editoriale, cuprinsul publicației, un capitol sau subcapitol din publicație și o selecție de ilustrații avute în vedere pentru publicare;
i/ în cazul priectelor care presupun încărcarea de informație pe pagini web, dovada funcționării respectivelor paginii în ultimii cinci ani.

Solicitanții finanțării sunt rugați să citească cu atenție forma regulamentului din acest an și să folosească formularele de participare anexate acestuia, fiind prezente modificări față de documentele valabile în anii trecuți.

Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor 2014
1. Arh. Aurel BOTEZ
2. Arh. Sanda IGNAT
3. Arh. Ion LUCĂCEL
4. Arh. Vasile MITREA
5. Arh. Liliana ROȘIU
Membri supleanți:
1. Arh. Constatin GORCEA
2. Arh. Radu IONESCU

Calendar
- Lansarerea concursului: 28 ianuarie;
- Formularea eventualelor întrebări: 28 ianuarie - 24 februarie (programeculturale@uniuneaarhitectilor.ro);
- Răspunsuri la întrebări: 28 februarie;
- Depunerea proiectelor: 5 - 7 martie, orele 9:00 - 16:00;
- Verificarea conformității administrative: 10 - 12 martie;
- Jurizarea: 13 - 15 martie;
- Afișarea rezultatelor propuse de Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor: 17 martie;
- Primirea contestațiilor [*]: 17-19 martie 2014, 9:00 - 16:00;
- Analiza și soluționarea contestațiilor: 20 martie;
- Însușirea de către Senatul UAR a proiectelor selecționate: 21 martie;
- Afișarea rezultatelor definitive: 24 martie;
- Încheierea contractelor de finanțare: 24 martie - 23 aprilie;
- Desfășuarea proiectelor: 25 martie - 10 noiembrie;
- Evaluarea intermediară: 28 iunie;
- Finalizarea implemntării proiectelor, prezentarea raportului final și a decontului final: 10 noiembrie;
- Sesiunea de comunicări a rezultatelor proiectelor: 14 noiembrie;
- Termen pentru predarea decontului final revizuit (dacă este cazul): 28 noiembrie;
- Termen pentru încheierea obligațiilor contractuale ale părților: 13 decembrie.

[*] Contestațiile se depun în scris la secretariatul UAR: str. Dem. Dobrescu nr. 5, București, sector 1.

Documente atașate
- Regulamentul privind finanțarea proiectelor culturale și sociale ale UAR
- Anexa 3B a Regulamentului

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc