Publicat: 9 februarie 2017

Lansarea volumului „Ieri și azi în București” de Cezar Petre Buiumaci, joi 9 februarie, orele 18.00

Muzeul Municipiului București anunță lansarea volumului „Ieri și azi în București” semnat de Cezar Petre Buiumaci, joi, 9 februarie 2017, orele 18:00. Evenimentul va avea loc în Sala Nicolae Grigorescu, Grand Hotel Continental (Calea Victoriei nr. 56).

Volumul va fi prezentat de Augustin Ioan, Prof. univ. dr. arh., prorector studii doctorale la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București și de Adrian Crăciunescu, Lect. univ. dr. arh. la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului.

„Ieri și azi în București” reamintește despre un oraș închipuit de Carol I, despre modificările intervenite în capitala României Mari în timpul lui Carol al II-lea și prezintă aspecte ale intervenției puterii comuniste în aspectul urban. Dacă înfățișarea Bucureștilor este marcată de prevederile Regulamentului Organic, arhitectura orașului capătă valențe occidentale după Unirea Principatelor Române. Sistematizările, bombardamentele și cutremurele modifică semnificativ aspectul urban. În mai puțin de un secol apar și dispar atât monumente de for public cât și monumente de arhitectură. Volumul, realizat după conceptul „atunci și acum”, face o trecere în revistă a celor mai importante transformări suferite de București în secolul al XX-lea.

Cu bucurie, pe alocuri, găsind imagini sau referințe la locuri și edificii despre care fie nu știam deloc, fie nu știam cum vor fi arătat. Mi se pare că strevăd în acest volum validitatea a cel puțin două proiecte viitoare: unul în care un același loc din București, de preferință spațiu public, să fie surprins în devenirea să măcar din vremea când există informații cartografice, desene sau fotografii. Un asemenea proiect eminent și, aproape, exhaustiv, ne-a oferit profesorul Teofil Mihăilescu despre Brașov și cred că unul despre București este urgent necesar; al doilea ar fi un proiect al Bucureștilor care ar fi putut să fie și nu a fost niciodată: real, imaginar, utopie sau neterminare – de la Sforzinda, crezută de Dana Harhoiu ca fiind baza de geometrie ideală pentru București, în strania sa lucrare de doctorat București între Orient și Occident, până la concursurile din secolul al douăzecilea pentru Piața Palatului, pentru Piața Unirii, pentru Catedrala Patriarhală și Piața Victoriei. Cred că acestea două sunt straturi care trebuie intercalate, pentru o înțelegere completă, a unui discurs istoric riguros și faptic, edificat, precum cel evocat în paginile care urmează. Augustin Ioan

Volumul „Ieri și azi în București” (trad. Eliana Isabella Radu) este publicat de Editura Municipiului București și va fi disponibil la standul de cărți de la Palatul Suțu, la prețul de 17 lei.

***

 

Expoziții deschise la:

Palatul Suțu(Bd. I.C. Brătianu nr.2), marți – duminică, orele 10.00 – 10.00

·       Pinacoteca Bucureștiului – un proiect interbelic

·       Vindecări miraculoase - Theodor Pallady

·       Scurtă istorie a revanșei. Duel sau crimă?

·       Fotografii din Bucureștiul interbelic marca Ebner

 

Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151), miercuri – duminică, orele 10.00 – 18.00

·       Muzeul Vârstelor - de la copilărie la senectute

 

Muzeul de artă populară Dr. Nicolae Minovici (Str. Dr. Nicolae Minovici nr. 1), miercuri – duminică, orele 10.00 – 18.00

·       Frații Minovici – pionierat medical și univers spiritual

·       Semne și simboluri - Viziuni apophenice în domeniul fractalic

 

Muzeul George Severeanu(Str. Henri Coandă nr. 26), marți – duminică, orele 10:00-18:00

·       Obiecte preistorice din colecția Severeanu

·       Istoria circulației monetare în București și în împrejurimi

 

Observatorul Astronomic amiral Vasile Urseanu (Bd. Lascăr Catargiu nr. 21), miercuri, 11:00-19:00/joi-sâmbătă, 14:00-22:00/ duminică 11:00-16:00

·       Salonul Internațional de Artă Fotografică al României Ediția a 21-a

  

Vizitați și:

Casa memorială Gheorghe Tattarescu (Str. Domnița Anastasia nr.7)

Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck (Str. Vasile Alecsandri nr.16), miercuri – duminică, orele 10:00-18:00

Colecția CI și CC Nottara (Bd. Dacia, nr. 105)

Palatul Voievodal Curtea Veche

Muzeul Victor Babeș(Str.Poet Andrei Mureșanu 14A), marți – duminică, orele 10:00-18:00

Colecția Ligia și Pompiliu Macovei (Str. 11 iunie nr. 36-38), marți – duminică, orele 10:00-18:00

Muzeul Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti nr.8), miercuri – duminică, orele 10:00-18:00

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc