Publicat: 23 aprilie 2015, ultima actualizare: 25 aprilie 2015

LE:NOTRE _Declarația și dezbaterea privind dezvoltarea durabilă a salbei de lacuri a râului Colentina

LE:NOTRE Landscape Forum Bucharest 2015 este evenimentul internațional care a reunit specialiști din variate domenii ale peisajului pentru a interacționa în cadrul unor ateliere interdisciplinare organizate în perioada 21-25 aprilie 2015. În ziua închiderii Forumului, 25 aprilie, vor fi prezentate rezultatele workshop-urilor tematice elaborate de participanții la eveniment - membri ai mediului academic, profesioniști și reprezentanți ai administrațiilor publice sau ai sectorului non-guvernamental. Participanții, proveniți din 21 de țări, au contribuit la crearea Declarației pentru Colentina, un document care are scopul de a genera o dezbatere mai profundă într-o manieră continuă, inclusivă și sustenabilă implicâd mai mulți actori și poate fi utilizat drept ghid de orientare pentru dezvoltarea durabilă a salbei de lacuri amplasată de-a lungul râului Colentina.

Peisajul râului Colentina a fost explorat în cadrul Forumului prin patru workshop-uri tematice care au inclus excursii, dezbateri profesionale și mese rotunde:

Programul zilei de sâmbătă 25 aprilie se va desfășura în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" București (str. Academiei nr. 18-20) după cum urmează:
09:00 Prezentarea rapoartelor finale ale workshop-urilor tematice
10:00 Declarația pentru salba de lacuri a râului Colentina (Declaration for Colentina Lakes)
10:15 Sesiunea de postere care prezintă activitatea profesională sau științifică a participanților
11:00 Deschiderea dezbaterii finale oficiată de Președintele Ordinului Arhitecților din România, Șerban Țigănaș
11:15 Masa rotundă interdisciplinară a Forumului LE:NOTRE unde reprezentanți ai autorităților publice locale, ai organizațiilor non-guvernamentale, ai societății civile și ai mediului academic vor discuta despre dezvoltarea viitoare a salbei de lacuri amplasată de-a lungul râului Colentina.

LE:NOTRE Landscape Forum Bucharest 2015 este organizat de Institutul LE:NOTRE în parteneriat cu Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" București, Asociația Peisagiștilor din România și Asociația Profesională a Urbaniștilor din România. Mai multe detalii pot fi obținute consultând site-ul oficial al acestuia: http://forum.ln-institute.org/.

Institutul LE:NOTRE a fost înființat sub auspiciile ECLAS, Consiliul European al Școlilor de Arhitectura Peisajului, ca o organizație umbrelă pentru colaborare interdisciplinară între educație, cercetare și practică inovatoare în domeniul peisajului. Scopul Institutului LE:NOTRE este de a dezvolta și consolida legăturile dintre educația în domeniul problematicii peisajului și cercetarea și practicile inovative din sectoarele public, privat și non-profit.

LE:NOTRE Institute: http://www.le-notre.org/, office @ le-notre.org

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc