Publicat: 8 iunie 2017

Interferențe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească, luni, 12 iunie 2017, ora 17:00, la CCA

COMUNICAT DE PRESĂ

INTERFERENȚE  ARHITECTURALE  ITALIENE   ÎN ARHITECTURA MODERNĂ  ROMÂNEASCĂ

DR. ARH. LUCA MATEI STOIAN

Luni, 12 iunie 2017, ora 17:00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România (U.A.R.) din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, București, va avea loc prezentarea cărții Interferențe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească, scrisă de dr. arh. Luca Matei Stoian, publicat de editura Igloo Media, cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România. 

În cadrul evenimentului se va vernisa expoziția cu același titlu.

Alături de autor, vor lua cuvântul: arh. Ileana Tureanu, președintele Uniunii Arhitecților din România (U.A.R.)  acad. Răzvan Theodorescu, președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române.

Cartea chestionează critic sursa de inspirație creativă a arhitecților români din perioada interbelică și demonstrează că vasta producție de opere arhitecturale italiene a avut un rol important cu efecte detectabile în devenirea modernității românești. Cartea are la bază o cercetare de actualitate, bine documentată fotografic, care se dorește un mijloc de familiarizare critică cu operele unora dintre cei mai reprezentativi arhitecți români și italieni ai stilului modern.

În anii ’20, o pleiadă de iluștri arhitecți români, școliți la Roma, înțeleg și asimilează arhitectura modernă italiană și o integrează în operele lor la reîntoarcerea în țară. Asemenea lui Marcello Piacentini (una dintre cele mai reprezentative figuri ale arhitecturii mussoliniene, punte de legătură între arhitecții de diverse tendințe și Duce), Duiliu Marcu a fost remarcabilul arhitect al Regelui Carol al II-lea emanând spiritul unei monarhii prospere. Realizările arhitecturale ale unor creatori precum Grigore Ionescu, Richard Bordenache, Nicolae Cucu și Nicolae Lupu, de o calitate excepțională, formați la Roma, au rămas exemple de modernitate pentru istoria arhitecturii noastre.

Creațiile marilor arhitecți moderni primesc - prin acesta carte - o cheie de lectură suplimentară și un argument în favoarea aprecierii lor la justa valoare. Prin noutatea și complexitatea înțelegerii modernității europene, cartea aduce o perspectivă suplimentară în valorificarea arhitecturii românești din perioada interbelică. Lucrarea contribuie la o mai bună înțelegere a arhitecturii moderne românești în contextul modernității europene prin interferențele arhitecturale italo-române.

Luca Matei Stoian este doctor arhitect, membru al Ordinului Arhitecților din România, artist vizual, designer, bursier„Vasile Pârvan” (2012-2014) la „Accademia di Romania”, Roma, Italia, unde realizează expoziții internaționale personale și colective de artă și arhitectură. Susține prelegeri și conferințe la facultăți de design și arhitectură din Italia, Germania și Danemarca.

În România, în 2013, câștigă premiul secțiunii Imagine de Arhitectură la Anuala de Arhitectură 2013 cu fotografia „Palazzo della Civilta Italiana Colosseo Quadrato”. Bazându-se pe o cercetare amplă și bine documentată câștigă, în 2015, sesiunea de finanțare a Ordinului Arhitecților din România cu proiectul editorial intitulat „Reflexe ale arhitecturii moderne italiene în arhitectura românească” și, în 2016, cu proiectul editorial „Interferențe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească”.

Expoziția „Interferențe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească“ va fi găzduită de Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România (U.A.R.) începând cu data de 12 iunie 2017.

 

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc