Publicat: 31 iulie 2023, ultima actualizare: 21 septembrie 2023

Muzeul Municipiului București invită publicul la vernisajul expoziției intitulată „Mesaje săpate în piatră”, care va avea loc miercuri, 27 septembrie 2023, la ora 18.00, la Palatul Suțu (Bd. Ion C. Brătianu, nr. 2).

Muzeul Municipiului București dezvăluie „Mesaje săpate în piatră”

Muzeul Municipiului București invită publicul la vernisajul expoziției intitulată „Mesaje săpate în piatră”, care va avea loc miercuri, 27 septembrie 2023, la ora 18.00, la Palatul Suțu (Bd. Ion C. Brătianu, nr. 2).

Această expoziție inedită își propune să recupereze memoria urbană asociată unor monumente ce au fost lăsate în umbră, după mai bine de jumătate de secol de la ultima lor inventariere. Proiectul inițiază un proces amplu de identificare, inventariere și documentare fotografică a crucilor din piatră din București care nu au rol funerar. Scopul final constă în crearea unei baze de date online, accesibilă pentru cercetare, alături de descifrarea inscripțiilor acestor cruci, pentru a le situa în mod cât mai precis în contextul temporal și spațial, cât și diseminarea informațiilor către comunitățile locale în cadrul cărora se găsesc crucile din piatră.

Expoziția face parte integrantă din proiectul „Mesaje săpate în piatră - digitizarea crucilor din piatră din București”, o inițiativă propusă și realizată de Muzeul Municipiului București, co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național și coordonată de Cezar Petre Buiumaci. În cadrul proiectului se desfășoară mai multe activități, între care amintim lansarea web site-lui dedicat crucidinpiatra.ro și ateliere organizate cu elevii unor licee bucureștene aflate în preajma unor astfel de monumente în vederea formării unor transmițători de mesaj pentru cunoașterea vechilor obiceiuri ale locuitorilor Bucureștilor.

Patrimoniul istorico-cultural al Bucureștiului este vast și adesea necunoscut. Un segment semnificativ al acestui patrimoniu îl reprezintă crucile din piatră, monumente care transmit în timp un mesaj esențial. Aceste cruci oferă informații valoroase despre stilul de viață al locuitorilor vremurilor trecute, precum și despre evenimentele marcante din istoria orașului, de la războaie și epidemii, la conflicte sociale și chestiuni juridice.

Crucile au o dublă semnificație, ca monumente și purtătoare de mesaje, fiind înregistrate în diverse documente cartografice. Acestea au servit ca repere de referință în comunitățile locale și au fost documente epigrafice atât cu caracter religios, cât și laic. Pe măsură ce timpul a trecut, unele dintre aceste cruci au dispărut, iar altele au fost mutate, uneori fără înregistrarea oficială a acestor acțiuni, creând astfel dificultăți în localizarea și interpretarea lor corectă.

Proiectul „Mesaje săpate în piatră - digitizarea crucilor din piatră din București” presupune o amplă acțiune de documentare și conservare a acestor monumente, cu scopul de a le integra în conștiința colectivă și de a le proteja pentru generațiile viitoare.

Expoziția tematică „Mesaje săpate în piatră” va fi deschisă publicului în perioada 27 septembrie - 28 octombrie 2023, oferind o oportunitate unică de a descoperi și înțelege mai bine acest important segment al patrimoniului cultural al Bucureștiului. 

Proiect cultural realizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Mai multe informații despre proiect aici: http://muzeulbucurestiului.ro/expozitia-tematica-mesaje-sapate-in-piatra/

----------------------------------------

Muzeul Municipiului București are deosebita plăcere de a anunța startul proiectului „Mesaje săpate în piatră – digitizarea crucilor din piatră din București”, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul urmărește valorificarea patrimoniului cultural material al Capitalei prin digitizarea și introducerea într-un website cu caracter de bază de date a tuturor crucilor din piatră care nu au caracter funerar. Pe lângă aceasta, proiectul propune realizarea unei hărți, a unei expoziții organizate la Muzeul Municipiului București – la Palatul Suțu. Expoziția va fi însoțită de un catalog și o serie de ateliere pentru elevi și studenți, menite să facă cunoscute aceste importante elemente ale identității urbane.

Atingând mai multe domenii de interes: istorie și memorialistică, artă plastică, antropologie, paleografie, proiectul presupune fotografierea și fișarea fiecărei cruci cu scopul de a se evidenția funcția acestora, multe fiind unice în peisajul bucureștean.

Proiectul dorește să răspundă nevoii de cunoaștere a unui tip de monument public deosebit de important în istoria și evoluția urbană a Bucureștiului, cât și a nevoii de documentare a acestor monumente și evidența lor în vederea conservării și protejării patrimoniului.

Crucile din piatră ale Bucureștiului sunt pe cât de împrăștiate geografic, pe atât de necunoscute publicului. În timp, o parte dintre aceste cruci au fost mutate, iar noile amplasamente au făcut ca scopul inițial să nu mai fie cunoscut. Crucile sunt prin excelență elemente memoriale, iar cele amplasate în spațiul urban devin astfel locuri ale memoriei care „vorbesc” despre un eveniment istoric considerat important pentru a fi marcat. Existența ori originea crucilor din piatră nu este cunoscută nici măcar la nivelul comunităților în care se găsesc. Crucile identificate pe teritoriul Bucurestiului sunt, exceptând forma, foarte diferite unele de altele, atât din punct de vedere al ornamentației, cât și al mesajului.

Varietatea largă de motivații care au dus la ridicarea crucilor din piatră le face cu atât mai interesante și prezintă interesul pentru a fi protejate. Această acțiune de identificare și protejare este absolut necesară având în vedere faptul că unele dintre acestea se află în locuri publice și este evidențiată neglijența și indiferența cu care sunt tratate. Din cercetările realizate până în prezent reiese faptul că o parte dintre crucile care se găseau în trecut pe teritoriul orașului au fost mutate. Unele dintre ele au fost identificate în cadrul cercetării în alte amplasamente, altele însă nu au fost regăsite în teren. Lipsa datelor despre aceste cruci pentru o perioadă de peste șase decenii face necesar demersul de față, care își propune atât indexarea crucilor cât și geolocalizarea acestora prin GPS pentru a facilita accesul la acestea.

Prin evidențierea acestor monumente cu dublu caracter: memorial și epigafic, bucureștenii află mai multe despre obiceiurile locuitorilor din urmă cu câteva veacuri. Din informațiile pe care aceste cruci le transmit aflăm cum luptau oamenii în trecut împotriva molimelor, împotriva cotropitorilor sau despre evenimentele sociale și ale urmărilor acestora. Crucile din piatră nu mai au astăzi aceeași însemnătate precum în trecut, iar inscripțiile în slavonă sau chirilică le fac de neînțeles. Astfel că proiectul, unic în peisajul bucureștean, își propune scoaterea acestor monumente din anonimat și eliminarea statutului de precaritate al acestora prin publicarea materialelor menite să le readucă la statutul de monumente de for public, prin geopoziționarea lor pe o hartă, prin crearea bazei de date disponibilă online, prin conferințe și ateliere, prin expoziție și catalog de expoziție. Impactul scontat al proiectului este crearea și implementarea unui model de bune practici la nivelul comunităților locale și naționale, facilitarea accesului publicului la patrimoniul cultural material. „Mesaje săpate în piatră – digitizarea crucilor din piatră din București” este, în același timp, un instrument de cercetare ușor accesibil tuturor cercetătorilor interesați de domeniile sculpturii în piatră, a monumentelor de for public, al epigrafiei și paleografiei, al istoriei, geografiei și antropologiei urbane.

Proiectul pornește de la nevoia de conștientizare a patrimoniului prin instrumente care vor avea ca impact conștientizarea existenței unor vechi obiceiuri, dispărute astăzi, prin intermediul cărora află informații importante ale vieții din trecutul comunității.

Scopul proiectului este să identifice și să pună în valoare crucile din piatră din București pentru a deveni subiecte de cercetare, de identificare a modalităților de transmitere a mesajului, a modalităților de memorializare a unor evenimente petrecute în perioada medievală și modernă românească, a modalităților de rezolvare a unor situații critice, ale unor promisiuni sau modul de evidențiere a unor comportamente etc. atât pentru cei care studiază istoria, geografia și antropologia urbană cât și în rândul comunităților locale în cadrul cărora se găsesc aceste obiective pentru conștientizarea unor importante elemente care țin de identitate locală. Identificarea amplasamentelor initiale ale crucilor și motivația mutării acestora sunt elemente care oferă informații asupra unor stadii ale transformărilor urbane ale Bucureștiului prin investigarea unor importante vestigii ce stau martore ale vieții urbane. Se constată că în majoritatea cazurilor acestor cruci din piatră, memoria colectivă nu mai funcționează, evidențiindu-se fenomenul uitării în cadrul comunităților, majoritatea celor intervievați neavând un răspuns în privința scopului cu care a fost ridicată crucea, menționând doar „că le știu acolo din totdeanuna”. Oamenii își exprimă păreri legate de motivul pentru care au fost ridicate crucile din piatră, majoritatea afirmând că au rol comemorativ de cenotaf, marcând locul în care cineva și-a pierdut viața, și un procent extrem de mic menționând că ar putea marca limitele unei proprietăți – un hotar. Scopul proiectului este recuperarea memoriei acestor cruci prin cercetarea, descifrarea incripțiilor, identificarea elementelor cu caracter istoric și artistic și diseminarea concluziilor cercetărilor către membrii comunităților în mijlocul cărora se găsesc prin intermediul atelierelor cu elevi și studenți. Aceste obiective pot intra în circutul turistic, devenind astfel obiective pe traseele de vizitare și participând activ la procesul de branding local.

Obiectivul general este valorificarea patrimoniului cultural local al Bucureștiului în beneficiul comunităților locale aflate în proximitatea crucilor din piatră. Păstrarea acestor cruci în cadrul comunităților are o deosebită importanță în identificarea comportamentelor locuitorilor acestor locuri, obiceiuri care s-au pierdut într-o perioadă atât de îndepărtată încât nici măcar nu se mai vorbește despre ele. Diversitatea scopului pentru care au fost ridicate crucile din piatră este un motiv pentru cercetarea îndeaproape a acestor prime monumente de for public din spațiul românesc. Atât memoria locului cât și mesajele pe care aceste cruci le trimit către cei din viitor fac din acestea mărturii ale unor locuri profund transformate în secolele care au trecut.

Membrii echipei proiectului sunt Cezar Petre Buiumaci – manager de proiect, Andreea Mihaela Panait – specialist paleografie chirilică, Cristian Oprea – fotograf, Ștefan Beniamin Csampai – grafică, Mihaela Alina Dobre – reprezentant fianciar.

Parteneri în acest demers ne sunt Colegiul Național „Iulia Hașdeu”, Liceul Teoretic „Ady Endre”, Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, Facultatea de Litere a Universității din București, Uniunea Arhitecților din România și Asociația „Redescoperă Istoria”.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc