MODIFICAREA REZULTATELOR Concursului național pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 14-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

În urma concursului național pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 14-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură la Biennale di Venezia, a fost desemnat câștigător pentru spațiul expozițional din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția proiectul CREATIVITATE – CONSERVARE, nr. UAR 5, cod proiect SM28282, cu autorii: Ileana Maria Zbirnea Kisilewicz, Dan Victor Kisilewicz și Dobrin Laurențiu Datcu.

Selecția s-a făcut cu respectarea condiției anonimatului, precizată în punctul 4 din Regulamentul de concurs.

După verificarea dosarelor câștigătorilor, s-a constatat incompatibilitatea autorilor proiectului câștigător pentru spațiul expozițional din Noua Galerie a IRCCU Veneția, întrucât aceștia sunt funcționari publici în cadrul direcției Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii, unul dintre organizatorii concursului.

În conformitate cu prevederile legii 188/1999 privind statutul funcționarilor publici și ale legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, conducerea Ministerului Culturii a luat hotărârea de a descalifica proiectul.

Având în vedere situația prezentată, instituțiile organizatoare au decis câștigător proiectul EXPLOTING IDENTITY: ARCHIVES OF ROMANIA NATIONAL PAVILIONS TOWARDS A NOMADIC MUSEUM OF ARHITECTURE, nr. UAR 34, cod proiect EM12345, cu autorii: Ivănescu Emil, Mihali Elena-Loredana, Tănase Carmen, Danciu Marius, Zahalca Olivia, Iosub Laura, fiind următorul proiect clasat pentru spațiul expozițional din Noua Galerie a I.R.C.C.U Veneția, în ordinea punctajelor acordate de comisia de selecție.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc