Publicat: 9 iunie 2016

MOLDOVA REPER 2030 – Forum zonal de arhitectură și urbanism

Cea de-a două ediție a Forumului zonal de arhitectură și urbanism MOLDOVA REPER 2030 va avea loc în Bacău, în zilele de 10 și 12 iunie 2016, în organizarea Filialei Teritoriale Bacău-Neamț a Ordinului

Arhitecților din România și va fi dedicată continuării dezbaterilor referitoare la perspectivele posibile pe temen mediu ale dezvoltării teritoriului Moldovei.
Bunele ecouri ale primei ediții în rândul arhitecților, ale mass media și ale opinie publice au determinat organizatorii să păstreze structura inițială a evenimentului, gândit drept o tribună dela care specialiștii să-și expună viziunea asupra complexei problematici a organizării teritoriale,a căilor de comunicație, a stării demografice și a condițiilor de mediu specifice acestei zone geografice, considerată la ora actuală unul din polii sărăciei în Europa.
Temele propuse dezbaterii acestei a doua ediții a Forumului MOLDOVA REPER 2030 vor fi susținute de personalități recunoscute din domeniul arhitecturii și urbanismului din România,Republica Moldova și regiunea Cernăuți-Ucraina care vor analiza posibile soluții pentru viitorul dezvoltării echilibrate a teritoriului de pe ambele maluri ale Prutului în care trăiesc circa zece milioane de oameni.
Va fi examinat, cu spirit critic și realist, contextul actual și vor fi căutate idei și viziuni constructive și aplicabile pentru ca zona Moldovei să devină în termen scurt un reper al dezvoltării investiționale într-un mediu curat, având ca obiectiv alinierea nivelului de trai al populației, al gradului de confort și al peisajului urban, la standardele regiunilor dezvoltate ale Europei.
Dorim să discutăm proiectele existente la ora actuală și cum răspund ele dorinței noastre de a crea urmașilor condiții de trai mai bune într-o infrastructură modernă, inteligentă, cu sisteme de transport eficiente și economice, cu spații publice prietenoase, cu o estetică funcțională a clădirilor, demnă de mileniul trei.
Consecvenți în afirmarea necesității implicării factorilor decizionali ai administrației locale și centrale în abordarea unei atitudini percutante în fața inerției, apatiei, mediocrității și prostului gust care afectează peisajul urban și nivelul de civilizație în multe spații publice din orașele noastre, arhitecți și urbaniști vor detalia temele din Declarației de la Bacău menită să pună în acțiune concretă formele anchilozate ale birocrației și ale apatiei administrative.
Demersul organizării acestui forum este încă un pas în declanșarea unei emulații comune care să genereze și să pună în practică un contract social între arhitecți, politicieni, tehnicieni, constructori și cetățeni, printr-un tip de atitudine și acțiune „smart” care poate face în scurt timp din zona estică a Europei un spațiu dezvoltat armonios cu o înaltă calitate a vieții.

Președinte Filiala Bacău-Neamț al Ordinului Arhitecților din România
Arh. Liliana BÂRGU

Mai multe detalii pe siteul evenimentului 

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc