Publicat: 21 mai 2020

ONG-urile din Valea Jiului cer recunoașterea patrimoniului industrial

Stimați jurnaliști, colegi, prieteni,

Vă rugăm să regăsiți alăturată scrisoarea transmisă în această dimineață de cele 18 ONG-uri membre Valea Jiului Implicată către cele 6 administrații din Valea Jiului, scrisoare prin care cerem recunoașterea patrimoniului industrial din zonă.


Așa cum veți regăsi în scrisoarea noastră de solicitare, solicităm instituirea de către autoritățile din Valea Jiului a unui regim minim de protecție pentru o listă de obiective enumerate în scrisoare, indiferent de natura proprietății acestora, cu scopul evaluării potențialului de reconversie al acestora de către specialiști atestați, înaintea acordării autorizațiilor de demolare sau modificare. De asemenea, solicităm cartarea și studierea tuturor obiectivelor din Valea Jiului care fac parte din rețeaua patrimoniului industrial. Dorim să prevenim, astfel, situații precum cele care au avut loc doar în ultimele săptămâni, atunci când două clădiri remarcabile (turnurile puțurilor de la Uricani și Paroșeni) au fost dărâmate. Valea Jiului are posibilitatea de a urma nenumăratele exemple de bună practică din Vestul și Centru Europei și de a pune, astfel, în valoare patrimoniul industrial spre beneficiul comunității.
Deși acțiuni pentru promovarea potențialului de reconversie a patrimoniului industrial au loc la Petrila încă din anul 2012, ceea ce ne-a determinat să luăm acum această atitudine colectivă este impactul negativ pe care l-a înregistrat demolarea Puțului minei Paroșeni în comunitatea locală și dinspre partenerii noștri internaționali.

Noi, membrii Valea Jiului Implicată, ne arătăm dispuși în a sprijini autoritățile locale din Valea Jiului în alcătuirea documentațiilor de fundamentare care să vină în întâmpinarea solicitărilor adresate, ca de altfel în a sprijini orice activitate care are ca scop îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii Văii Jiului. Patrimoniul industrial din zonă este reprezentativ, are rol memorial și identitar pentru comunitatea noastră locală. Astfel, vă suntem recunoscători să ne susțineți în această inițiativă de recunoaștere a patrimoniului industrial al Văii Jiului și să promovați demersul nostru.


Vă mulțumim!
Cu stimă,
Mihai Danciu

20200521 adresă patrimoniu industrial.pdf

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc