Publicat: 14 noiembrie 2017

Publicatii de arhitectură din România-PARO, 17-24 noiembrie, Palatul Universul

Publicații de arhitectură din România - PARO este un proiect cultural, desfășurat de igloomedia și cofinanțat de OAR, care își propune să reunească, într-o expoziție articulată prin evenimente de comunicare (conferințe, dezbateri și mese rotunde) partea scrisă a arhitecturii în ultimii 27 de ani.

Motivul expoziției e generat de următoarea întrebare - credem - legitimă: în ce mod a evoluat arhitectura contemporană din România și cum poate fi "citit" acest lucru în publicațiile de arhitectură?

Firește că acestei întrebări i se subordonează o sumă de alte interogații, cărora, li se poate răspunde fragmentat. Avem însă determinarea de a găsi - dacă nu un răspuns unic - o simultaneitate de răspunsuri capabile să contureze un orizont comun, o substanță proprie arhitecturii contemporane din România și astfel propunem o expoziție dedicată textului de arhitectură, publicațiilor periodice și editurilor noastre. Știm că nu sunt multe însă au în comun efortul prin care s-au străduit să mărturisească - cu diferite densități - fenomenul arhitectural român și modul în care acesta coexistă cu cel internațional.

În anii 90 entuziasmul post-revoluționar deschidea Romănia către lume, anii 2000 au permis o relativă decantare a subiectelor și pieței de arhitectură. Miezul primei decade a secolului XXI a generat - și în România - un boom al construcțiilor căruia i-a corespuns o bogație editorială.  Criza instalată în ultimii 5 - 7 ani a restrâns nu doar bugetele de construcții dar și cele media. Birouri de arhitectură s-au edificat și au început să privească orașul ca resursă, spațiul public ca teritoriu de activare, patrimoniul industrial ca valoare recentă și strada ca loc al comunitaților creative. Toate acestea indică o istorie bogată, o substanță de mapări fertile, care merită să fie privită simultan. 

Fără o intenție retrospectivă dar cu o asumată vocație a unei arhive relevante PARO aduce împreună revistele: Arhitectura, Arhitext, de arhitectură, igloo, Octogon, Zeppelin și reunește editurile EUIM - Editura Universitară "Ion Mincu”, Istoria Artelor, Fundația Arhitext, Igloo media, Ozalid, Simetria și Zeppelin.

Beneficiul acestei expoziții este multiplu: crește gradul de cultură și informarea profesioniștilor din domeniul arhitecturii, aduce în fața studenților domeniului dar și a celor din profesii liberale un fenomen expus coherent, oferă publicului larg o cunoaștere a celor mai importante moduri de a se întâlni cu un domeniu specializat, pe care cunoscându-l gradual, putem imagina că va diminua clivajul între arhitectură și public.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc