Publicat: 17 februarie 2016

Patrimoniu construit. Oportunități, evoluții, consecințe, la Centrul de Informare al Primăriei Municipiului Sibiu

 

Joi, 18 februarie 2016, la ora 18:00, va avea loc vernisajul expoziției de arhitectură a Facultății de Arhitectură a Universității „Spiru Haret”, intitulată Patrimoniu construit. Oportunități, evoluții, consecințe, la Centrul de Informare al Primăriei Municipiului Sibiu.

Expoziția este realizată în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România, filiala Sibiu, reprezentată de dl. arh. Mircea ȚIBULEAC și va putea fi vizitată în perioada 18-28 februarie 2016.

Expoziția dedicată arhitectului Horia MAICU (curator doamna conf. dr. arh. Nicoleta Doina TEODORESCU) își propune să readucă în atenția publicului aspecte cunoscute și mai puțin cunoscute din viața și activitatea lui.

Activitatea sa profesională a debutat la Constanța la începutul anilor 1930, unde a trasat noi direcții și căi de urmat, a sesizat cu mult discernământ oportunitățile momentului și ale locului, le-a preluat, le-a ilustrat, le-a sprijinit și le-a transformat din idei în realități. Horia MAICU a oferit Constanței un model de lux și rafinament, pe care constănțenii l-au apreciat, au învățat să-l utilizeze corespunzător și s-au adaptat exigențelor impuse de standardele de comportament propuse. Din 1950, de când a fost numit director al Institutului de Proiectare în Construcții până în anul 1972, a desfășurat o bogată activitate didactică, în calitate de profesor la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”. În această calitate a sprijinit fără rezerve cariera profesională a tinerelor talente, dovedindu-se a fi un bun observator, fin psiholog și un dascal generos și sensibil la particularitățile fiecaruia. Construcțiile proiectate de Harry Goldstein au fost numeroase și fiecare a avut destinul său, marcat de evenimentele majore ale societății românești. Unele au stârnit pasiuni și orgolii și au picat pradă acestora. Este explicația pentru care nu le-am mai putut găsi.

Expoziția „Patrimoniu Construit în Cartierul Parcul Sub Arini” reprezintă concretizarea cercetării începute de studenții Facultății de Arhitectură a Universității „Spiru Haret” din București, cu ocazia Școlii de vară coordonată de doamnele lector dr. arh. Sidonia TEODORESCU, lect. dr. arh. Gabriela PETRESCU și lect. dr. arh. Marilena Doina CIOCĂNEA, desfășurată în luna iulie 2015 la Sibiu, care a avut drept scop cercetarea și demonstrarea necesității instituirii statutului de zonă protejată construită pentru Cartierul Parcul sub Arini din Sibiu (fosta parcelare Drotleff), recomandat și prin prevederile PUG-ului Municipiului Sibiu/ Regulamentului local de urbanism (2012). Tema școlii de vară a fost propusă de doamna arhitect-șef a Municipiului Sibiu, dr. arh. Ioana URDEA. Activitatea de cercetare a studenților și a cadrelor didactice s-a desfășurat în București și în Sibiu și a constat în studierea documentelor existente în arhivele din București și Sibiu și analiza la fața locului a elementelor definitorii unei zone construite protejate, printre care: fondul construit existent (starea clădirilor, funcțiunea, regimul de înălțime, regimul de aliniere, elemente stilistice), parcelarul existent. Expoziția militează pentru includerea unora dintre clădirile studiate în categoria de monument istoric.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc