In memoriam arh. Paul REZEANU

S-a născut în Breaza, județul Prahova, pe 9 noiembrie 1937. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din Bucuresti ( promoția 1964 ) și a obținut titlul de doctor cu lucrarea “Artele plastice în Oltenia 1821-1944”. A fost cercetător științific I, la filiala din Craiova a Academiei din România și director al Muzeului de Artă din Craiova. A fost profesor universitar predând cursul de Istoria Artei și Spiritualitatea Bizanțului. A fost membru al U.A.P. din Romania, Secția de Istorie și Critică de Artă din 1982. A fost expert de artă modernă românească, membru ICOM – UNESCO, Paris. A fost expert în pictorii din Oltenia și Ion Tuculescu, Constantin Brâncuși, Theodor Aman, Eustațiu Stoenescu, Rudolf Schweitzer-Cumpăna. A avut șansa de a fi apropiat lui V.G.Paleolog, Barbu Brezeanu, Petru Comărnescu, C.S.Nicolaescu-Plopșor. I-a cunoscut pe Stefan Georgescu-Gorjan, Petre Pandrea, Milița Pătrașcu, dar și pe nepoții lui Constantin Brâncuși, Jeana Brâncusi și Vasile Blendea.

A scris mult despre artă ( “Artele plastice din Oltenia”, Studii și cercetări de isto-rie și istoria artei”, “Brâncuși. Tatăl nostru”, “Brâncuși. Ultimul dac”, etc. ) și arhite-ctura ( “ Craiova. Amintirile orașului “, “ Craiova, orașul celor o mie de milionari “, arti-cole despre arhitectură în anii 1981, 1982, 1983 ).

A fost răsplătit cu onoruri deosebite ( Ordinul “Meritul Cultural” în grad de ofițer, laureat al Academiei Române pentru monografia “Constantin Lecca” și cel de “Cetă-țean de Onoare al Craiovei”, din 2012 ) și beneficiar al Indemnizației de merit cultu-ral al Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România )

A fost membru asociat al “ Filialei Euroregionale Sud – Vest Oltenia a Uniunii Arhitecților din România “și membru al “ Observatorului Urban al Olteniei “.

Deasemeni, biblioteca noastră are foarte multe cărți scrise, mai puțin ultima, o adevărată capodoperă a vastelor domniei sale cunostințe în arhitectură, și donate de către cel ce a fost atât de apropiat de breasla arhitecților, ca frați întru ale artelor.

Arhitecții din Oltenia îi vor păstra permanent vie amintirea personalității sale. Am pierdut un foarte bun prieten dar și un colaborator deosebit întru ale artelor. 

Sincere condoleanțe familiei greu încercate și puternic afectate de locul gol...

CRAIOVA nu trebuie să-l uite niciodată, prin toți membrii ei, mari și mici !

Bunul Dumnezeu să-l așeze de-a drepta SA, pentru tot ce a făcut, pentru oameni !

SENATUL Uniunii Arhitecților din România, Filiala Euroregională Sud-Vest Oltenia.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc