Publicat: 29 martie 2016

In Memoriam Petre Iliescu

Petre ILIESCU

(n.1926 - d.2015)

Studii: Facultatea de Arhitectură, diplomă: martie 1954.

Principalele lucrări: Bloc de locuit în Str. Batiștei nr. 9, București (1960). Între 1964-1984 a coordonat în calitate de șef de proiect complex proiectarea transformării principalei axe urbane din estul Capitalei, Șoseaua Colentina-Calea Moșilor, formată din ansamblul de blocuri din Șos. Colentina, etapa I (1968-1972), între Obor (Str. Ziduri Moși) și Str. Doamna Ghica; etapa a II-a (1974-1976), între Str. Doamna Ghica și Șos. Fundeni; blocurile din Piața Bucur Obor (1977-1979); ansamblul de blocuri din Calea Moșilor, între Șos. Ștefan cel Mare și B-dul Carol I (1978-1984). Între 1984-1988 s-a ocupat de proiectarea blocurilor din Piața Unirii, latura de sud, între B-dul Cantemir și Aleea Mitropoliei.

Publicații: Atlas - Ghid. Istoria lăcașurilor de cult din București, vol.1-3 (în colaborare cu arh. L. Stoica, N. Ionescu-Ghinea, D. Ionescu, C. Luminea, M. Georgescu), 1999; Enciclopedia lăcașurilor de cult din București, vol.1-2 (colaborator, autori: arh. L. Stoica și N. Ionescu-Ghinea), 2000.

Premii ale Uniunii Arhitecților: 1978 - Ansamblul de blocuri din Șos. Colentina - Str. Doamna Ghica; 1979 - Ansamblul Piața Bucur Obor.

text și foto arh. Alexandru Panaitescu

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc