Publicat: 7 decembrie 2016

Proces - Verbal al ședinței Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor Culturale desfășurată în ziua de 28 noiembrie 2016

Proces - Verbal

al ședinței Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor Culturale

desfășurată în ziua de 28 noiembrie 2016

 

Au fost prezenți:

- Arh. Nicolae Lascu - președinte

- Arh. Aurel Botez

- Arh. Iuliana Ciotoiu  

- Arh. Liliana Roșiu   

- Arh. Alexandru Panaitescu

Secretar comisie:

Simina Stan

Prima parte a lucrărilor Comisiei a constat în sesiunea publică de prezentare a rezultatelor proiectelor finanțate de UAR în anul 2016. Aceasta a început la ora 11,00 și s-a încheiat la ora 16.00. În continuare s-a desfășurat partea a doua – internă – a lucrărilor Comisiei.

Proiectele au fost analizate în următoarea ordine:

1. nr. contract: 13/29.03.2016

Proiect: Dealu CERULUI în meșteșug

Operator cultural: Fundația Archaeus

Suma aprobată: 8.000 lei

 

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarele completări: CD cu panourile expoziției, articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei a treia se va face după verificarea raportului final de către departamentul

economic UAR și depunerea de către beneficiar a eventualelor completări solicitate de către acesta.

     

2. nr. contract: 02/29.03.2016

Proiect: Publicare carte/ volum de cercetare „Brâncoveni – un drum spre trecut, o cale / o călătorie către viitor", autori Tereza Sinigalia, Oliviu Boldura

Operator cultural: Asociația Art Conservation Support

Suma aprobată:  20.385 lei

 

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarea completare: articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a eventualelor completări solicitate de către acesta.

   

3. nr. contract: 01/06.03.2016

Proiect: Restauratori români: Arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)

Operator cultural: Institutul Național al Patrimoniului, coordonator arh. Anca Filip

Suma aprobată: 24.385 lei

 

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarea completare: articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a eventualelor completări solicitate de către acesta.

   

4. nr. contract: 05/29.03.2016

Proiect: „Capacitate de predare și promovare a arhitecturii în școli”

Operator cultural: Asociația „De-a Arhitectura”

Suma aprobată: 50 000 lei

Potrivit hotărârii Senatului Uniunii Arhitecților din România, proiectul „Capacitate de predare și promovare a arhitecturii în școli” al asociației „De-a Arhitectura” a fost aprobat în afara concursului pentru finanțarea din „Timbrul Arhitecturii”, dar cu condiția ca acesta să fie evaluat, potrivit sistemului aplicat finanțărilor din concurs, de către CSEP.

   

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarea completare: articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a eventualelor completări solicitate de către acesta.

   

5. nr. contract: 04/29.03.2016

Proiect: Arhitectul Victor Ștephănescu între Stilul Național și Modernism, autor arh.Radu Cornescu

Operator cultural: Ordinul Arhitecților din România – Filiala Dobrogea

Suma aprobată: 23.385 lei

 

Observații generale:

Comisia propune amânarea predării conform solicitării făcute din motive medicale, cu recomandarea ca lucrarea să se finalizeze într-o publicație în care partea ilustrativă să fie completată cu fișe descriptive.

 

Rezoluție: 

Plata tranșei finale se va face după predarea materialelor prevazute în contract, aprecierea de către Comisie a calității acestora și verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a eventualelor completări solicitate de către acesta.

   

6. nr. contract: 10/29.03.2016

Proiect: „Digitalizarea datelor de arhivă culese de istoricul de artă Cezara Mucenic la Arhivele Naționale”

Operator cultural: Asociația „Rhabillage”

Suma aprobată:18.385 lei

 

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarea completare: articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale va face după verificarea raportului de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a eventualelor completări solicitate de către acesta.

   

7. nr. contract: 08/29.03.2016

Proiect: Tabără de restaurare – castelul Banffy din Bonțida

Operator cultural: Fundația Transilvania Trust

Suma aprobată: 22.385 lei

 

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu urmatoarele completări: traducerea în română a părții în limba maghiară a dosarului de presă, adăugarea listei cursanților, CD cu expoziția, articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a completărilor solicitate.

   

8. nr. contract: 09/29.03.2016

Proiect: Destine paralele: Radu Mănăilă și Ștefan Lungu

Operator cultural: Asociația culturală ARCATECH

Suma aprobată: 22 385 lei

 

Rezoluție: 

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarea completare: articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a completărilor solicitate.

   

9. nr. contract: 06/29.03.2016

Proiect: Batem fierul la conac!2016

Operator cultural:Asociația „Maria”

Suma aprobată:24.385 lei

 

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarele completări: articolul pentru revista Arhitectura, rezultatele chestionarelor întocmite, lista cu portalurile partenerilor pe care au fost postate anunțurile referitoare la proiect. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a completărilor solicitate.

   

10. nr. contract: 03/29.03.2016

Proiect: Camera de relevee.Digitizarea și documentarea arhivei cu relevee DITACP – UAUIM Tema 2016: Ansambluri fortificate

Operator cultural: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"

Suma aprobată: 28.385 lei

 

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarea completare: articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a completărilor solicitate.

   

11. nr. contract: 12/29.03.2016

Proiect: Meșteșug și Patrimoniu. Țiglăritul în viziunea arhitecților.

Operator cultural: Asociația MONUMENTUM

Suma aprobată: 14.385 lei

 

Observații generale:Din raportul final lipsesc documente referitoare la: participanții la activitate; caietele “Meșteșug și patrimoniu”; prezentarea ppt; baza de date; chestionarul; min, 7 articole, comunicate de presă etc.;

 

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următorele completari: lista participanților, caietele “Meșteșug și patrimoniu”, baza de date, chestionarul, articole și comunicate de presă, articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a completărilor solicitate.

   

12. nr. contract: 12/22.04.2014

Proiect: Crucea – element de amprentare a spațiului locuit

Operator cultural: Asociația CENTRO

Suma aprobată: 16.385 lei

 

Rezolutie

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarele completări: CD cu expoziția, articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a completărilor solicitate.

   

13. nr. contract: 14/29.03.2016

Proiect: Un secol de arhitectură românească: enciclopedie on-line, 1918-1944, (ediția a II-a, 2016)

Operator cultural: Fundația Culturală META

Suma aprobată: 18.385 lei

 

Rezoluție:

Se acceptă raportul final din punct de vedere profesional, cu următoarele completări: lista celor 50 arhitecți ai perioadei 1918-1944 pentru care s-au întocmit fișe, CD/DVD, broșurile indicate în contractul de finanțare, articolul pentru revista Arhitectura. Termen limita 6 decembrie 2016.

Plata tranșei finale se va face după verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a completărilor solicitate.

   

14. nr. contract: 07/29.03.2016

Proiect: Dictionarul arhitecților din Transilvania și Europa Centrală în perioada Dualismului Austro-Ungar (1867-1918) / Dicționarul arhitecților din Transilvania în perioada Dualismului Austro-Ungar (1867-1918)

Operator cultural: Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu”

Suma aprobată: 28. 385 lei

 

Observații generale:

Nu a fost predat și prezentat Comisiei raportul final, și nici produsul final al contractului.

Comisia propune amânarea predării conform solicitării făcute.

 

Rezoluție:

Plata tranșei finale se va face după: predarea materialelor prevăzute în contract, aprecierea de către Comisie a calității acestora, verificarea raportului final de către departamentul economic UAR și depunerea de către beneficiar a eventualelor completări solicitate de către acesta.

   

Lucrările comisiei s-au încheiat la ora 17.30

 

Comisie:

Arh. Nicolae Lascu

Arh. Aurel Botez                               

Arh. Iuliana Ciotoiu

Arh. Alexandru Panaitescu

Arh. Liliana Roșiu

Secretar comisie:  Simina Stan

1_PV 28 noiembrie 2016.pdf

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc