Publicat: 15 decembrie 2023

Sesiune de finanțare de programe, proiecte și acțiuni culturale

Precizări privind sesiunea de finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii pentru programe, proiecte și acțiuni culturale

Informații generale:

Colegiul Director al Uniunii Arhitecților din România a aprobat prin Decizia nr. 52 din 7.12.2023 calendarul sesiunii de finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii în trimestrul I/2024, după cum urmează:

1.    Până la data de 22 februarie 2024, inclusiv, ora 16.00 se poate depune documentația de solicitare a finanțării.

2.    Între 23 februarie 2024 și 10 martie 2024, Comisia Cultură a Senatului va organiza procesul de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale spre a fi evaluate și pentru care Comisia urmează să propună o sumă de finanțare.

3.    Fiecare finanțare propusă va fi aprobată prin decizie de către Colegiul director al Uniunii, întrunit în ședință ordinară după data de 10 martie 2024.

Domeniile de interes pentru Uniunea Arhitecților din România pentru care se poate depune un program, un proiect sau o acțiune culturală:

1.    Promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național imobil, inclusiv cel al U.A.R., prin activități de inventariere, evidență, clasare, realizarea de studii, documentare, monografii, expoziții, dezbateri profesionale, conferințe, seminare, ateliere de creație, alte tipuri de activități cultural-profesionale.

2.    Cinstirea și perpetuarea memoriei personalităților arhitecturii din România, inclusiv ale arhitecturii contemporane, atât în țară, cât și în străinătate.

3.    Promovarea/introducerea în circuitul național și internațional a operelor de arhitectură valoroase.

Suma scoasă la finanțare și cine poate accesa:

1.    Suma aprobată de Colegiul Director pentru sesiunea de finanțare este din timbrul arhitecturii și este în cuantum de 200.000 lei.

2.    Pot accesa finanțare, adică pot depune documentația, structurile teritoriale ale Uniunii, respectiv filiale și sucursale, precum și membri ai Uniunii, care apreciază că au capacitatea de a iniția, organiza și asigura desfășurarea unui program, proiect sau acțiune culturală.

3.    Un program, proiect sau acțiune culturală nu poate obține o finanțare nerambursabilă mai mare de 40.000 lei.

Ce piese conține documentația de accesare a unei finanțări și unde se depune documentația: 

1.    Documentația de accesare a finanțării conține 2 piese:

a)     CERERE DE FINANTARE.doc:

-       Cererea trebuie să fie cât mai corect și cuprinzător completată, astfel încât evaluatorii să aibă o imagine cât mai clară despre programul, proiectul sau acțiunea culturală pentru care se solicită finanțare.

-       Cerea trebuie să fie completată coerent și realist la toate rubricile pe care aceasta le conține.

b)    Bugetul de venituri și cheltuieli al programului, proiectului sau acțiunii culturale AICI.doc

-       Cheltuielile trebuie înregistrate cu mare atenție, astfel încât acestea să corespundă categoriilor prevăzute în formular.

-       În caz de neclarități, se poate solicita consultanță prin trimiterea unui e-mail la secretariatul Uniunii la adresa uar_contact@yahoo.com, care îl va direcționa către departamentul juridic-resurse-umane-teritoriu-timbrul arhitecturii de la care veți primi răspuns în cel mult 3 zile. Trebuie să vă asigurați că momentul la care solicitați consultanță pentru întocmirea bugetului este cu cel puți 6 zile înainte de expirarea termenului până la care se poate depune documentația – astfel veți avea timpul necesar să definitivați documentația și să o depuneți în termen la Uniunea Arhitecților din România prin una dintre modalitățile indicate în prezentele precizări.

2.    Documentația de solicitare a finanțării se poate depune:

a)    Direct la secretariatul Uniunii care se află la Centrul de Cultură Arhitecturală situat în str. J. L. Calderon, nr. 48, Sector 2, București.

b)    Prin poștă la adresa: Uniunea Arhitecților din România, Centrul de Cultură Arhitecturală str. J. L. Calderon, nr. 48, Sector 2, București, cod 020038

c)    Prin e-mail la adresa uar_contact@yahoo.com După primire, documentația va fi înregistrată și direcționată către secretarul Comisiei Cultură a Senatului Uniunii.

Selecția, evaluarea și propunerea finanțării de către Comisia Cultură a Senatului Uniunii:

După încheierea procesului de selecție și, ulterior, de evaluare și propunere a finanțării, Comisia Cultură a Senatului va întocmi un raport, care se va posta pe site-ul Uniunii astfel încât oricare dintre membrii Uniunii să aibă acces.

Pe parcursul perioadei 4 ianuarie-22 februarie 2024, oricare dintre cei care la nivelul structurilor teritoriale întocmește documentația pentru un program, proiect sau acțiune culturală poate solicita la Uniune informații sau precizări suplimentare despre sesiune sau despre modul de completare a documentației.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc