Publicat: 22 noiembrie 2016

Sesiunea de comunicare a rezultatelor proiectelor culturale, finanțate de Uniunea Arhitecților din România, din fondul „Timbrul Arhitecturii”, în anul 2016

Proiecte culturale finanțate de UAR

28 noiembrie 2016

11.00 - 17.00

Centrul de Cultură Arhitecturală, Str. Jean Louis Calderon 48

 

Luni, 28 noiembrie 2016, începând de la ora 11.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al U.A.R. din Strada Jean Louis Calderon, nr. 48, are loc sesiunea de comunicare a rezultatelor proiectelor culturale, finanțate de Uniunea Arhitecților din România, din fondul „Timbrul Arhitecturii”, în anul 2016.

 

Program Sesiune Comunicări

11.00   

Deschiderea sesiunii / profesor dr. arh. Nicolae Lascu, președinte al Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor Culturale    

11.15    

Dealu CERULUI în meșteșug / Fundația Archaeus / coordonator proiect: arh. Marius Miclăuș    

11.40    

Brâncoveni – Un drum spre trecut, o cale către viitor / Asociația Art Conservation Support / coordonator proiect: restaurator Anca Dina, co-autor: profesor dr. ist. de artă Tereza Sinigalia

12.05    

Restauratori români: Arhitectul Ștefan Balș (1902-1994) / Institutul Național al Patrimoniului /  coordonator proiect: arh. Anca Filip

12.30    

Capacitatea de predare și promovare în școli / De-a Arhitectura / coordonator proiect: arh. Claudia Pamfil

12.55    

Arhitectul Victor Ștephănescu între Stilul Național și Modernism / OAR – Filiala Teritorială Dobrogea / coordonator proiect/ autor: arh. Radu Ștefan Cornescu

13.20    

Digitalizarea datelor de arhivă culese de istoricul de artă Cezara Mucenic de la Arhivele Naționale – Direcția Municipiului București (1830-1960) / Asociația Rhabillage, coordonator proiect: arh. Loredana Brumă / prezintă: arh. Alexandra Ardeleanu

13.45    

Tabăra de restaurare castelul Banffy /  Fundația Transilvania Trust / coordonator proiect dr. ing. Makay Dorottya Lilly/ prezintă: EKE Zsuzsanna

14.10 

Destine paralele: Radu Mănăilă și Ștefan Lungu / Asociația Culturală Arcatech / coordonator proiect: prof. dr. arh. Marius Marcu Lapadat / prezintă: dr. arh. Mariana Celac

14.35 

Batem fierul la conac! 2016 / Asociația Maria / coordonator proiect: arh. Alexandra Mihalciuc

15.00 

Camera cu relevee. Digitizarea și documentarea arhivei de relevee DITACP-UAUIM / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu", coordonator proiect: dr. arh. Irina Calotă / prezintă: dr. arh. Irina Calotă, dr. arh. Alexandra Teodor

15.25 

Meșteșug și Patrimoniu. Țiglăritul în viziunea arhitecților / Asociația MONUMENTUM / coordonator proiect: arh. Veronica Vaida

15.50 

Crucea – element de amprentare a spațiului locuit / Asociația CENTRO / coordonator proiect: etnolog Monica Bercovici

16.15 

Un secol de arhitectură românească (perioada 1918-1944) / Fundația Culturală META / coordonator proiect: Andreea Drăghicescu

16.40 

Dicționarul Arhitecților din Transilvania și Europa Centrală în perioada Dualismului Austro- Ungar (1867-1918) /  Academia Română – Filiala Cluj / coordonator proiect: dr. ist. Attila Varga

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc