Răspunsuri la întrebări

Î: Arhitectul care va coordona echipa în competiție și va încărca planșele finale pe site trebuie sa aibă drept de semnătura? Sau este suficient sa aibă diplomă de arhitect? Putem forma o echipa din doi studenți arhitecți și un arhitect fără drept de semnătura?

R: Participarea la concurs nu este limitată de deținerea dreptului de semnătură.


 Î: Puteți pune la dispoziție conturul parcării subterane astfel încât să putem identifica spațiile unde ar putea fi plantați copaci ce necesită  o adâncime suficient de mare pentru rădăcini?

R: Aria construită a subsolului, parcare și spatii tehnice, ocupă cea mai mare parte din suprafața pieței. În subteran spațiul perimetral rămas liber în afara subsolului construit este utilizat pentru rețelele subterane de utilități.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc