Publicat: 7 decembrie 2012, ultima actualizare: 20 martie 2014

Redirectionati catre UAR, pana la 31 decembrie, 20% din impozitul pe profit

Codului Fiscal si Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu completarile si modificarile ulterioare permit companiilor comerciale platitoare de impozit pe profit sa redirectioneze 20% din suma datorata anual bugetului de stat catre organizatiile non-guvernamentale.

In acest sens, firma trebuie sa incheie un contract de sponsorizare, pana la 31 decembrie, cu un ONG prin care se stabilesc obiectul, valoarea, durata sponsorizarii si drepturile si obligatiile partilor. Suma ce se scade din impozitul pe profit datorat statului nu poate depasi 20% din impozitul pe profit si 3‰ din cifra de afaceri (a se vedea Codul Fiscal 2012 - Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4), litera p).

Redirectionarea unei cote parte din impozitul pe profit prin sponsorizare nu afecteaza profitul net al companiei.

Reflectarea in contabilitatea companiei a cheltuielilor cu sponsorizarea se face astfel:

a. daca sponsorizarea este facuta prin acordarea de numerar:
6582 < Donatii acordate > = 5311 < Casa >

b. daca sponsorizarea este facuta prin virament bancar:
6582< Donatii acordate > = 5121 < Disponibilitati bancare in lei >

Exemplu de calcul

Cifra de Afaceri (total venituri) = 100.000 lei
Cheltuieli = 80.000 lei
__________________________________________
Profit impozitabil = 20.000 lei
Impozitul aferent acestui profit (16%) = 3.200 lei

Se poate redirectiona din impozit suma cea mai mica dintre:
3‰ din CA = 300 lei
20% din impozit = 3.200 lei
deci, in acest caz, se poate deduce din impozit o sponsorizarea de pana la 300 lei.

In contabilitatea firmei, sponsorizarea va aparea astfel:

CA (total venituri) = 100.000 lei
Cheltuieli (incl. sponsorizarea) = 80.300 lei
___________________________________________
Profit impozitabil = 19.700 + 300 (sponsorizarea) = 20.000 lei
Impozitul aferent acestui profit (16%) = 3.200 lei
Din acest impozit se scad cei 300 lei, acordati prin sponsorizare, si se vireaza la stat 2.900 lei.

Sponsorizarea este o cheltuiala nedeductibila, nu i se aplica impozit de 16%.
Sponsorizarea este deductibila din impozit, daca se incadreaza in limitele impuse de Codul Fiscal (3‰ din Cifra de Afaceri si 20% din impozit).

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc