Publicat: 31 mai 2015, ultima actualizare: 1 iunie 2015

RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ION D. TRAJANESCU – 140 DE ANI DE LA NAȘTERE

Pe data de 30 mai 2015 s-au împlinit 140 de ani de la nașterea arhitectului Ion D. Trajanescu (1875 - 1964), restaurator, membru al Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice (1908 - 1923), profesor al Școlii Superioare de Arhitectură (1920 - 1940), arhitect proiectant - autor al unor lucrări importante, membru al Comitetului Societății Arhitecților Români, cu o bogată activitate publicistică desfășurată în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, revistele Arhitectura, Urbanismul și Artele Frumoase.

Între cele mai importante lucrări de restaurare se numără: mănăstirea Hurezi, biserica Sf. Treime din Corbii Mari, biserica Scaune din București, paraclisul Episcopiei Râmnicului, schitul Sărăcinești. Este autorul proiectelor pentru Liga Culturală Română (București), catedrala din Timișoara, biserica Sf. Dumitru din Colentina, biserica Sf. Spiridon - Spirea Veche (București), Biserica Madona Dudu din Craiova (împreună cu arh. Sterie Becu), biserica Belvedere și locuințe ale Casei Autonome a Monopolurilor în București ș.a.

În anul 2015, prin proiectul cultural RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ION D. TRAJANESCU - 140 DE ANI DE LA NAȘTERE, Institutul Național al Patrimoniului continuă ciclul de proiecte culturale, inițiat în anul 2014, intitulat RESTAURATORI ROMÂNI, beneficiar al unei finanțări din partea Uniunii Arhitecților din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii", dedicat cercetării, reconsiderării, punerii în valoare și difuzării operei înaintașilor arhitecți, reprezentanți de seamă ai școlii românești de restaurare, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice. Ciclul a fost inițiat prin proiectul cultural RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL HORIA TEODORU (1894-1976), desfășurat în anul 2014.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc