Rezultate | Etapa I a Concursului Național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În zilele de 26 și 27 noiembrie 2019, la sediul Uniunii Arhitecților din România a avut loc Etapa I a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia.

În cadrul ședinței, cei 7 membri ai Comisia de selecție au evaluat un număr de 19 proiecte înscrise în concurs. În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate finaliste următoarele proiecte, în ordinea alfabetică a titlurilor:

Comisia de selecție invită reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori finaliști, în data de 6 decembrie, la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de jurizare.

Participanții la Concurs pot depune contestații, privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului, la sediul Uniunii Arhitecților din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București, în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2019 (până la ora 14.00). Acestea vor fi analizate și soluționate în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii.

Lista tuturor proiectelor (în ordine alfabetică)

Proiectele înscrise în Etapa I a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, în ordinea alfabetică a titlurilor sub care au fost înscrise în concurs:

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc