REZULTATE Etapa I a Concursului Național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În zilele de 16 și 17 decembrie 2017, la sediul Uniunii Arhitecților din România a avut loc, conform Regulamentului de organizare a concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, procedura de selecție a proiectelor finaliste (Etapa I).

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale cu nr. 2826/2017, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

  1. Arh. Attila Kim, comisar/membru
  2. Arh. Elisabeta Jurca, ARHIMAR Birou Arhitectură, Cluj Napoca, membru
  3. Arh. Paolo Tomasella, Istituto Regionale per il Patrimonio Cultural del Friuli Venezia Giulia, membru
  4. Teresita Scalco, Univesitatea IUAV, Veneția, membru
  5. Cristian Alexandru Damian, Institutul Roman de Cultură și Cercetare Umanistică, Veneția, membru
  6. Arh. Ștefan Ghenciulescu, Revista Zeppelin, București, membru
  7. Arh. Ileana Tureanu, Uniunea Arhitecților din România, membru

Conform Regulamentului de Organizare și Functionare a Comisiei de selecție, la prima intâlnire a membrilor Comisiei, aceștia au ales prin vot secret Președintele Comisiei, în persoana domnului Arh. Attila Kim.

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare un număr de 23 proiecte, dintr-un total de 25 proiecte, și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje (Anexa) pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român și Uniunii Arhitecților din România.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste, în ordinea alfabetică a titlurilor:

1.    Emigration

2.    Mnemonics

3.    Space Capsule

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecție, reprezentată prin cel puțin 3 membri printre care Comisarul și Președintele Comisiei de selecție, va invita reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori finaliști (pot fi prezenți la această intâlnire maxim trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere, Anexa 1) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de jurizare, conform Art. 27-28. Comisia de selecție nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial și/sau expozițional.

Participanții la Concurs pot depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse la sediul Uniunii Arhitecților din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București, in perioada 19 decembrie - 21 decembrie 2017 (până la ora 14.00). Acestea vor fi analizate și soluționate în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii și Identității Naționale.

TABEL ÎN ORDINEA ALFABETICĂ A TITLURILOR PROIECTELOR

Nr.

Înregistrare

evidența UAR

Titlu proiect în ordine alfabetică

Stare dosar

Punctaj

82

Arhitectura navigând printre stele

COMPLET

46.86

77

Bim-Topia

COMPLET

68.00

81

Căutând Spațiul Liber

COMPLET

48.86

94

Curți Urbane

ELIMINAT. Nerespectarea art. 25 din Regulament

0.00

75

Emigration

COMPLET

FINALIST

89

Est Vest

ELIMINAT. Nerespectarea art. 26 din Regulament

0.00

76

Free To Enter

COMPLET

61.00

85

Infinitul

COMPLET

52.43

70

Land

COMPLET

69.86

88

Mai este nevoie de arhitecți ?

COMPLET

51.43

84

Marketecture

COMPLET

52.29

86

Metabucătăria

COMPLET

64.00

78

Mnemonics

COMPLET

FINALIST

87

Not Even Past

COMPLET

69.57

71

O Mare de Libertăți

COMPLET

46.29

91

One Architect To Be

COMPLET

44.71

90

Panta Rhey

COMPLET

47.43

93

Public Maker Space

COMPLET

49.71

72

Space Capsule

COMPLET

FINALIST

83

Spații Colaterale

COMPLET

45.00

80

Spațiul Dincolo De Limită

COMPLET

51.43

74

The Labyrinth

COMPLET

56.43

73

Threshold

COMPLET

53.29

79

0 Moment 1

COMPLET

60.86

92

+1

COMPLET

64.29

Comunicat Rezultate Etapa I.docx

Anexa Comunicat rezultate Etapa I.docx

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc